Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Umów bezpłatną konsultację

Sklep z umowami

Oznaczenie strony w umowie z agencją marketingową (cz.2)

Bartosz Gajek03 sierpnia 2021Komentarze (0)

Oznaczenie stronyW poprzednim wpisie dałem prawniczego nura w fantastyczny świat komparycji umownych.

Jeżeli Twoja agencja social media pozyskała klienta i chce z nim podpisać umowę to warto zrobić to dobrze.

A „dobrze” w tym przypadku to tyle, że oznaczenie strony w umowie jest z prawnego punktu widzenia musi skuteczne.

Brzmi banalnie?

No w przypadku spółki z o.o pewnie takie jest, ale ….

Jakie będzie prawidłowe oznaczenie strony będącej stowarzyszeniem zwykłym nieposiadającym zarządu?

I to dodatkowo, gdy umowa stowarzyszenia zwykłego z Twoją agencją opiewa na kwotę przekraczającą 10.000 zł?

A jak wygląda zawarcie skutecznej umowy z konsorcjum?

Nagle sprawy się komplikują, prawda? 😉

Oto i garść moich (mam nadzieję dobrych) rad…

Oznaczenie strony będącej stowarzyszeniem

Niuanse prawne dotyczące stowarzyszeń zostały opisane w nieco już leciwej ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

To tutaj znajdziesz klasyczny przykład jak to prawo bywa mało intuicyjne, bo ustawa przewiduje możliwość stworzenia dwóch rodzajów stowarzyszeń.

Stowarzyszenie i stowarzyszenie zwykłe.

A które z nich jest „klasyczną” formą prowadzenia stowarzyszenia?

Otóż, wbrew nazwie, nie jest nim stowarzyszenie zwykłe 😃.

Stowarzyszenie zwykłe jest … uproszczoną formą stowarzyszenia.

Wydawałoby się, że będzie na odwrót, prawda?

Tak jak kiedyś tytuł profesora nadzwyczajnego mógł się kojarzyć z kimś kto w uczelnianej hierarchii stoi wyżej niż profesor…

Ale mniejsza o to. Skupmy się na tym jak zawrzeć skuteczną umowę ze stowarzyszeniem.

Podobnie jak spółka z o.o stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tutaj również funkcjonuje zarząd wraz z zaszczytną funkcją prezesa na czele 😉.

Jeżeli chcesz wyszukać stowarzyszenie i pobrać dane do umowy z rejestru stowarzyszeń to musisz na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ zaznaczyć opcję „Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZA„.

✅ Dobrze!

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP ______________,

reprezentowanym przez:

_______________ – Członka Zarządu

Ze stowarzyszeniem zwykłym jest … podobnie.

A przez „podobnie” mam na myśli, że praktycznie WSZYSTKO jest inaczej 😁.

Oznaczenie strony będącej stowarzyszeniem zwykłym

Stowarzyszenie zwykłe jest niezwykłe w swojej zwyczajności…

Jest to uproszczona forma stowarzyszenia i nie posiada ona osobowości prawnej.

To co powinno Cię interesować to wynikająca z przepisów możliwość powołania zarządu w stowarzyszeniu zwykłym.

Jeżeli takowy zarząd został powołany to w regulaminie stowarzyszenia znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje na temat jego kompetencji i sposobu reprezentacji.

Ale zazwyczaj takie „uproszczone” stowarzyszenia reprezentowane są przez przedstawiciela.

To haczyk numer 1.

A haczyk numer 2 to to, że ani przedstawiciel ani zarząd nie może reprezentować stowarzyszenia bez dodatkowego pełnomocnictwa przy tzw. „czynnościach przekraczających zwykły zarząd„.

Co TO oznacza w praktyce?

Dla Twojej agencji najważniejszym kryterium jest określona w ustawie prawo o stowarzyszeniach kwota 10.000 zł.

Jeżeli Twoje usługi dla stowarzyszenia przekroczą magiczny „próg” 10.000 zł to lepiej zadbać o to żeby przedstawiciel/zarząd przedłożył Ci do umowy dodatkowe pełnomocnictwo.

Przykładowo: wykonujesz dla stowarzyszenia stronę internetową za 5600 zł?

Umowę podpisuje przedstawiciel/zarząd.

Zawierasz ze stowarzyszeniem roczną umowę na obsługę social media z abonamentem za 1000 zł?

Wartość zobowiązania wynosi wtedy 12.000 zł (12 x 1000 zł) i członkowie stowarzyszenia muszą wyrazić przedstawicielowi/zarządowi zgodę na podpisanie takiej umowy.

Wiem, że już wychodzą Ci bokiem stowarzyszenia zwykłe, ale muszę dorzucić jeszcze haczyk numer 3 (!).

Otóż nie ma jednego, centralnego rejestru stowarzyszeń zwykłych!

Stowarzyszenie jest rejestrowane przez „właściwy organ” i informacje o takich rejestrach znajdziesz rozrzucone po setkach stron i biuletynów informacji publicznej (przykładowy rejestr możesz zobaczyć tutaj).

✅ Dobrze!

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez_________ pod numerem __________

reprezentowanym przez:

_______________ – Przedstawiciela

Oznaczenie strony będącej fundacją

Po „przewrotnych” stowarzyszeniach przechodzimy do fundacji.

I tutaj pragnę Cię uspokoić: fundacje w zakresie ich oznaczania w umowie są zupełnie jak spółki.

Ba, nawet trafiają do tego samego rejestru, bo każda fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o to zarząd reprezentuje fundację i kieruje jej działalnością.

✅ Dobrze!

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP ______________,

reprezentowanym przez:

_______________ – Członka Zarządu

Oznaczenie strony w umowach wielostronnych

Prędzej czy później trafisz na umowę, w której splatają się interesy gospodarcze więcej niż dwóch stron.

To może być umowa pomiędzy Twoją agencją oraz influencerką i jej agentem.

Albo trójstronna umowa o przeprowadzenie konkursu, gdzie występuje organizator, sponsor i dystrybutor.

Mniejsza jednak o to ile jest stron, bo ważniejsze jest w jakiej występują do siebie konfiguracji.

Mówiąc po ludzku: kto za co i przed kim odpowiada 😉.

Jeżeli w umowie są trzy (albo więcej!) strony i każda odpowiada za siebie to nie ma problemu.

Tak zwane „schody” zaczynają się, gdy w stosunku do Twojej agencji klientami lub kontrahentami są przynajmniej dwa podmioty.

Tutaj uczulam Cię, aby umowa nie pozostawiała wątpliwości, że te osoby czy podmioty są w stosunku do Twojej agencji zobowiązane w sposób solidarny.

W świecie prawników „solidarność” najczęściej odnosi się do obowiązku zapłaty. Jeżeli więc masz dwóch klientów w jednej umowie i są oni „solidarni” to oznacza, że obydwaj ponoszą odpowiedzialność za zapłatę Ci wynagrodzenia.

Wtedy Twojej agencji marketingowej nie będzie interesować jak między sobą umówili się ci „dłużnicy solidarni” co do tego kto i w jakiej części ma Ci zapłacić.

Dlaczego? Bo przy owej „solidarności” Twoja faktura ma być po prostu zapłacona!

A jeżeli przelew nie trafi na konto Twojej agencji? No coż, wtedy możesz domagać się zapłaty od obu tych podmiotów (oczywiście do wysokości faktury…). Nie jest przy tym istotne, że klient A zapłaci 90% Twojej faktury, a klient B tylko 10%.

W świetle prawa „solidarnie” wcale nie znaczy przecież „równo i sprawiedliwie” (swoją drogą czyż nie jest to świetna nazwa dla partii politycznej? 🤣).

Tyle teorii, a teraz jak ową solidarność uzyskać w umowie.

Wynagrodzenie agencji płacone…solidarnie

Sposoby są przynajmniej dwa.

Jeżeli zawierasz umowę z grupą spółek lub osób to możesz ująć ich w jednym, zbiorczym oznaczeniu „KLIENT”.

✅ Dobrze!

1/ ___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP ______________,

reprezentowanym przez:

_______________ – Członka Zarządu

2/ ___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP ______________,

reprezentowanym przez:

_______________ – Członka Zarządu

zwani dalej łącznie „KLIENTEM”

Drugi sposób rezerwuję dla przypadków, gdzie masz podmioty i osoby, które mają nieco inne obowiązki, ale JEDEN wspólny: zapłacić Twojej agencji reklamowej 😉.

Za przykład weźmy producenta i dystrybutora, którzy wspólnie zlecili Ci prowadzenie kampanii reklamowej i również wspólnie (a właściwie solidarnie) ją finansują.

W takiej sytuacji w postanowieniach końcowych umowy umieszczam taką klauzulę:

„PRODUCENT i DYSTRYBUTOR są solidarnie zobowiązani za zapłatę wynagrodzenia na rzecz AGENCJI”.

Myślę, że w tym poście i w jego pierwszej części przedstawiłem Ci najczęstsze przypadki jakie natrafisz w umowach.

Oczywiście, możesz trafić jeszcze na jakąś „kontraktową egzotykę” pokroju umowy z NZOZem.

Ale myślę, że po tej lekturze jesteś świadomy tego, że oznaczenie strony w umowie nie zawsze jest proste i oczywiste.

Wystarczy tylko trochę ostrożności i … umiejętne korzystanie z googla 😉.

Albo zawsze możesz zostawić mi komentarz z pytaniem.

Potrzebujesz sprawdzonego wzoru umowy?

umowa o obsługę social media

Brak czasu na czytanie?

Chcesz otrzymywać dodatkowe materiały i aktualizacje?

Zobacz także:

 • Wzór umowy B2B od klienta – Agencje reklamowe często muszą pracować na umowie przesłanej im przez klienta.Taki wzór umowy B2B nie jest z gruntu zły, ale trzeba uważać na pewne klauzule.
 • Nazwa umowy – Błędna nazwa umowy nie zmienia istoty tego na co agencja reklamowa umówiła się z klientem.Warto jednak przy redagowaniu tytułu umowy zachować staranność.

Podziękowania dla:

 • Photo by oliver spicer on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartosz Gajek

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: