Bartosz Gajek

adwokat

W mojej praktyce zawodowej zajmuję się doradztwem dla szeroko rozumianej branży kreatywnej...
[Więcej >>>]

Chcę zadać ci pytanie

agencja reklamowa nieuczciwa reklama odpowiedzialnośćUstawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera cały katalog „grzechów głównych” jakie można popełnić w branży reklamowej. Przykładowo czynem czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka.

Jeżeli brzmi to dla Ciebie jak nowomowa prawnicza to zapewne nie jesteś sam. Przepisy mają jednak to do siebie, że jak zestawimy je z konkretnym przykładem lub sprawą to nabierają one sensu. Przynajmniej te dobre przepisy 🙂.

Bogatym źródłem przykładów wszelakich jest dorobek Rady Reklamy. Misją tego związku stowarzyszeń jest „przeciwdziałanie rozpowszechnianiu reklam, które wprowadzają w błąd, naruszają podstawowe wartości społeczne czy też zagrażają uczciwej konkurencji„.

Dobrze, zaczęliśmy dosyć nudnie, a teraz będzie obyczajówka 😎.

Nieuczciwa reklama a wytwory wyobraźni

Niedawno Rada Reklamy podjęła uchwałę Nr ZO 07/18 w sprawie skarg na reklamę internetową napoju energetycznego marki Devil Energy. Delikatnie rzecz ujmując reakcja rynku i branży była inna aniżeli zamierzenia autorów.

Poziom przeciągnięcia przysłowiowej struny (lub przegięcia przysłowiowej…) najdobitniej obrazuje fakt, że Stowarzyszenie Twoja Sprawa zdecydowało się założyć sprawę sądową producentowi napoju.

Jak broni się producent? W odpowiedzi na skargi do Rady Reklamy przedstawiciel Waterius Spółka z o.o oświadczył:

„Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Watersiu Spółki z o.o. z siedzibą w Jaworze w związku ze skierowanym do Spółki pismem z dnia 07 grudnia 2017r. oświadczamy iż nie podzielamy zarzutów stawianych w przedłożonych w formie anonimowej skarg.

Zawarte w skargach zarzuty tak naprawdę są tylko i wyłącznie subiektywnym odczuciem odbiorców reklamy i wskazują na ich wyobrażenia o jej treści. Tak więc stwierdzić można, że zapatrywania skarżących oddają w istocie ich oczekiwania co do interpretacji reklamy.Wskazać należy, że przekaz wizualny reklamy musi być łączony i odczytywany łącznie ze wskazaniem produktu, który reklamuje. Odmienna interpretacji daje pole do formułowania wytworów wyobraźni zaprezentowanych przez skarżących.

W ocenie Zarządu Spółki przedstawione treści skarg i de facto ich nasycenie treściami o charakterze seksualnym świadczy w ocenie Spółki o wyobraźni i skarżących. Mając na uwadze wskazane okoliczności oświadczamy jak powyżej”.

Interesująca linia obrony. Osobliwa nawet. Te przymioty niestety w sądzie to nie zalety, bo taką amunicją prawnicy wygrywają tylko na filmach 😀.

Czy Twoja agencja reklamowa może być pozwana?

W sprawie Devil Energy kluczowe jest to zdanie:

„Przyjęta przez producenta strategia marketingowa jest realizowana konsekwentnie od 6 lat (…) Prezentacje zawarte na naszym fanpage’u w ostatnim czasie są zgodne z przyjętą przez nas strategią oraz wpisują się w kanony, prezentowane obecnie w social mediach – także przez inne, także wiodące marki”

A zatem dajmy na to, że przychodzi do Twojej agencji reklamowej przedsiębiorca i mówi: mam już strategię marketingową i potrzebuję agencji która będzie ją realizować. Tylko konsekwentnie!

Czy to oznacza, że można popuścić wodze fantazji, podkręcić wąsa i w swoich kreacjach wspiąć się na wyżyny rubaszności?

Można, tylko należy pamiętać o tym, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprost przewiduje, że pozwanym może być także agencja reklamowa:

Art. 17. [Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy]
Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.

Co to oznacza dla Ciebie?

W przypadku nieuczciwej reklamy w najlepszym przypadku możesz być pozwany wraz z klientem przez osobę trzecią. Wtedy odpowiedzialność Twoja i klienta jest solidarna.

Najgorszy scenariusz? Twoja agencja jest pozwana samodzielnie, albo po przegraniu sprawy klient pozywa Ciebie: o odszkodowanie i zadośćuczynienie za utraconą renomę. W grę może wchodzić nawet sprawa o naruszenie dóbr osobistych, a w konsekwencji publikacja przeprosin.

Wyłączenie odpowiedzialności agencji reklamowej

Czy możesz bronić się argumentem że, kolowialnie rzecz ujmując, „taką reklamę klient zlecił to taką wykonaliśmy„.

W relacji Ty i klient?

Pod pewnymi warunkami tak (będę o tym jeszcze pisać).

W relacji Ty i osoba trzecia?

Nie. Odpowiedzialność Twojej agencji reklamowej wynika z przepisu ustawy, a więc nie ma takiej „magicznej” umowy lub klauzuli, która mogłaby Cię od takiej odpowiedzialności uchronić.

Co grozi agencji reklamowej za nieuczciwą reklamę

W ustawie znalazł się cały katalog „narzędzi tortur” przeznaczonych dla kreatywnych grzeszników 😵.

Są to:

 1. żądanie zaniechania niedozwolonych działań – to oznaczać natychmiastowe wycofanie reklamy z obrotu lub zaprzestanie określonych praktyk marketingowych.
 2. usunięcie skutków niedozwolonych działań i złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie – te dwa punkty zebrałem w jedno, bo zazwyczaj usunięcie skutków niedozwolonych działań przybierze formę przeprosin, sprostowania lub publicznego „uderzenia się w pierś”. W takim przypadku w wyroku sąd określa gdzie i o jakiej treści ma nastąpić publikacja. Może to być pismo branżowe, albo portal internetowy.
 3. żądanie naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych – te roszczenia również zebrałem w jedno, gdyż ocena ich zasadności będzie zależeć od konkretnego przypadku. Należy pamiętać, że z czynem nieuczciwe konkurencji (popełnianym z wykorzystaniem nieuczciwej reklamy) mamy już do czynienia, gdy interes innego przedsiębiorcy jest nawet potencjalnie zagrożony. Nie zawsze więc nasza reklama musi więc wyrządzić „triliony bobilionów” szkody majątkowej żeby być uznana za nieuczciwą.
 4. żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – tutaj mamy do czynienia z klasycznym przepisem o charakterze „prewencyjno-wychowawczym” 😃. Ustawodawca wyszedł z założenia, że jak agencja reklamowa zapłaci sporą kwotę na cel społeczny to następnym razem dwa razy pomyśli zanim sięgnie po wątpliwe treści marketingowe. Kwotę ustala powód, ale jej wysokość podlega ocenie sądu, który może ją obniżyć (ale nie podwyższyć).
 5. żądanie zniszczenia lub zaliczenia na poczet odszkodowania opakowań, materiałów reklamowych i innych przedmiotów bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji – strona przeciwna może chcieć przejąć wyprodukowane przez Ciebie materiały reklamowe, lub domagać się ich zniszczenia.

Jednym słowem: nieuczciwa reklama może słono kosztować, a zapewne sławy w branży nie przyniesie (a przynajmniej nie takiej jakiej byś sobie życzył..).

*****
Podziękowania dla:

zerwanie umowy z agencją marketingową reklamową wynagrodzenieKażdy prawnik ma swojego „bzika”.

To takie branżowe faux pas, „małe coś” co nas nadzwyczajne irytuje, rozsierdza nawet.

Przykład? Kolega po fachu toczy z ust pianę kiedy w mediach nie rozróżnia się „odrzucenia apelacji” od „oddalenia apelacji”.
I mogę mu mówić: wyluzuj, to tylko wiadomości. Nie, będzie wygrażał pięścią redaktorowi na ekranie telewizora i złorzeczył jeszcze dobre 20 minut. Moja małżonka z kolei zawsze obrusza się gdy słyszy o „urlopie tacierzyńskim”.

Ja? Mnie to nie rusza, no chyba że usłyszę o …..zerwaniu umowy.

Zerwać można z nałogiem, z dziewczyną, do zerwania jest owoc na drzewie, a hodowcy psów obawiają się zerwania więzadła krzyżowego u swoich pupilów (o czym niedawno dowiedziałem się z detalami, gdy w towarzystwie zagadnąłem pewnego dumnego właściciela championów).

Niestety w mediach pełno jest newsów o zerwanych umowach: Prezydent Opola, szpital, a nawet Piotr Rubik. Wszyscy „zerwali” więc widocznie tak się da. Można znaczy się.

Załóżmy więc, że zawarłeś z klientem umowę na wykonanie identyfikacji wizualnej jego firmy. Jak zawsze początkowo współpraca układała się bardzo dobrze: podpisaliście umowę i omówiliście szczegóły projektu. I kiedy czekałeś na ostatnie materiały żeby z pełną parą ruszyć z projektem okazało się, że klient z przykrością informuje Cię… że musi zerwać umowę. Albo nie jest już zainteresowany, albo stoją mu na drodze iście katastrofalne katastrofy. Koniec końców Twój klient czuje się zwolniony ze wszelkich zobowiązań, a Ty zostajesz z kwitkiem. No nie do końca, bo już coś zapłaciłeś podwykonawcy i straciłeś masę czasu. Więc zostajesz z kosztami.

A tymczasem umów się nie zrywa, można je co najwyżej niewykonać. Bo tak naprawdę pomiędzy uporczywym milczeniem kontrahenta, a jego stanowczym oświadczeniem, że z Tobą „zrywa” nie ma żadnej różnicy.  Zobaczmy co na to Kodeks Cywilny.

Niewykonanie dzieła z przyczyn leżących po stronie zamawiającego

Artykuł 639 kc stanowi, że „Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego”. Jest to więc panaceum na opornego klienta, TEGO który nagle przestaje odpowiadać na e-maile i odbierać telefony. Zwróć uwagę, że przepis wymaga, aby przeszkoda leżała po stronie klienta, oraz aby agencja marketingowa pozostawała w gotowości do wykonania zlecenia np: wspomnianej powyżej identyfikacji wizualnej. Warto więc wysłać do drugiej strony e-maila (choć nie ukrywam: najlepiej list polecony), w którym jasno zakomunikujemy:

 1. jakich materiałów/informacji oczekujesz od klienta
 2. że brak działań klienta uniemożliwia kontynuację projektu
 3. że Twoja agencja pozostaje w gotowości do wykonania umowy

Odstąpienie przez zamawiającego

Drugim przypadkiem kiedy należne jest Ci wynagrodzenie jest rezygnacja klienta. Znajdzie tutaj zastosowanie artykuł 644 kc, który przewiduje, że „dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie„. Niezależnie więc od tego czy klient powie, że rezygnuje z zamówienia czy też „zrywa umowę” skutki są takie, że nie musisz już nic wykonać, ale zachowujesz prawo do wynagrodzenia.

Musisz odliczyć to co oszczędziłeś niewykonując umowy

Obydwa omawiane przepisy przewidują, że „zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła„. Co więc musisz odliczyć niewykonując przykładowej identyfikacji wizualnej? Oszczędnością w rozumieniu tego przepisu nie jest zaoszczędzenie Twojego czasu czy trudu pracowników Twojej agencji marketingowej. Będą to np. niezakupione materiały i inne koszty które poniósłbyś, gdyby dzieło zostało wykonane. Przy identyfikacji wizualnej to mogą być koszty druku wizytówek czy papieru firmowego dla Twojego klienta. Może również się zdarzyć, że wykonanie zamówienia polega w 100% na Twojej pracy i wtedy nie ma nawet czego odliczyć.

A kto ma w sądzie wykazać ile oszczędziłeś niewykonując umowy? I tutaj ciekawostka: klient, bo to na nim spoczywa tzw. ciężar dowodzenia tej okoliczności (zobacz wyrok I ACa 539/15).

Jak w praktyce dochodzić należnego Ci wynagrodzenia

Niezależnie od tego w jaki sposób klient zakończy z Tobą współpracę (uporczywe milczenie czy „zerwanie”) po Twojej stronie powstaje, jakby to ujeli prawnicy, „roszczenie o zapłatę”.

W jakiej wysokości należne jest Ci wynagrodzenie? Pełne. Jak w umowie. Bez znaczenia jest czy wykonałeś 80%, 40% czy nawet 0% umowy (zobacz wyrok V ACa 824/12).

W praktyce oznacza to, że możesz złożyć w sądzie pozew o zapłatę lub próbować wynegocjować ugodę pozasądową. Taka sprawa praktycznie nie różni się od „klasycznej” sprawy o niezapłaconą fakturę.

*****

Podziękowania dla:

wzór umowy agencji reklamowej sfromułowanie treści umowy interpretacjaW dniu dzisiejszym kończymy serię „7 ważnych postanowień, o których musisz pamiętać”.

Chciałem Ci przekazać przede wszystkim, że solidny fundament umowy to nie prawnicze sztuczki pisane drobnym druczkiem, ale proste klauzule które zwyczajnie warto znać i ująć w kontakcie.

Dotychczas pisałem o:

 1. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego (klauzula wyboru prawa)
 2. Zastrzeżenie właściwości sądu (klauzula wyboru sądu)
 3. Uchylenie wszelkich wcześniejszych uzgodnień (klauzula integralności pisemnej umowy)
 4. Forma pisemna pod rygorem nieważności (klauzula nieważności zmian bez zachowania formy pisemnej)
 5. Fikcja prawna odbioru dzieła
 6. Przejście autorskich praw majątkowych z chwilą zapłaty (klauzula zastrzeżenia prawa własności)

Być może zastanawiasz się co będzie ostatnim postanowieniem. Zazwyczaj na koniec zostawia się coś ekstra, coś co pozwoli zakończyć „na wysoką nutę”. Jakie więc to postanowienie mogłoby przebić dotychczas zaprezentowane i przenieść Twoją umowę na wyższy poziom w duchu zasady Pareta?.

Pamiętasz jak na początku napisałem, że umowa jest dla sądu, a nie dla Ciebie i klienta?

No i będzie dykteryjka.

Sprawa która nauczyła mnie wiele o formułowaniu umów zaczęła się bardzo niewinnie. Spór dotyczył logotypu wykonanego przez agencję marketingową i rozliczeń z tym związanych. Niby sprawa bardzo prosta, albo powinienem napisać: potencjalnie bardzo prosta.

Umowa okazała się być horrorem przez duże „H”.

W kontrakcie strony posługiwały się sobie tylko znaną terminologią, dokonywały „skrótów myślowych”, a całość doprawiły pojęciami prawniczymi, które zostały zastosowane w sposób mocno nieortodoksyjny.

Wszyscy byli przekonani, że gdyby Pan Prezes siadł przy kawce z Dyrektorem Kreatywnym  to z pewnością odtworzyliby krok po kroku „co autor miał na myśli”.

Problem tylko w tym, że Pan Prezes nie wiele pamiętał (bo w tzw. międzyczasie wynegocjował i podpisał setki innych umów), a Pan Dyrektor Kreatywny już dawno opuścił szeregi agencji reklamowej i „podobno pracuje gdzieś w Korei”.

To właśnie pokazuje słabość podejścia „ważne, że my wiemy o co chodzi w umowie”. Jedyne osoby, które mogły pomóc sądowi i pełnomocnikom zdekodować znaczenie poszczególnych postanowień, albo zasłaniały się niepamięcią, albo zajadły się kimchi na drugim końcu świata.

Byliśmy w kropce tak dużej i głębokiej, że sąd nie wypuścił nas z sali dopóki nie zawarliśmy ugody. I ugoda była, bo obydwie strony miały coś na niej co zyskania.

Tego typu sprawy nie zawsze mają taki finał więc powtórzę jeszcze raz:

Umowy są dla sądu, nie dla stron

Pomyśl tylko:

wszystko poszło idealnie i klient dostał wymarzony, dopieszczony w stopniu najwyższym projekt, a ty – słone wynagrodzenie.
Czy w takim scenariuszu umowa była Ci w ogóle potrzebna? Nie. Macie filmowy happy end, a na filmach ludzie nie podpisują umów (nie robią też wielu innych rzeczy, polecam zaglądnąć tutaj po solidną dawkę angielskiego humoru  😁).

Ale „życie to nie film” (jak konstatował Bogusław Linda na zapomnianej już reklamie).

Gdy dojdzie do sporu bez znaczenia jest wtedy jak dobrze Ty i Twój klient zrozumiecie umowy i jak bardzo byliście zgodni, gdy ją podpisywaliście. Realia są takie, że to już historia, a teraz otwieracie jej nowy rozdział. Sądowy.

Wtedy pokutuje podejście, że umowa ma być krótka i bez zbędnej „łopatologii” („po co pisać coś co jest oczywiste?”).

Ale czy napisałbyś dla klienta copy, który tylko Ty rozumiesz? Przecież to absurd.

Dobra umowa to taka, której każde postanowienie jest jasne i zrozumiałe dla czytelnika, który nie brał udziału w jej tworzeniu.

Jeżeli z tej serii postów miałbyś zapamiętać tylko tyle to będę mógł dziś zasnąć snem sprawiedliwego – z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku 😉

*****

Zobacz także:

Podziękowania dla:

wzór umowy agencji reklamowej przeniesienie autorskich praw majątkowychKontynuując wczorajszy wątek chciałbym napisać o drugiej klauzuli jaka w mojej ocenie może pomóc Ci uniknąć sporu sądowego…zniechęcając do niego stronę przeciwną.

W tym poście pisałem czego ludzie nie lubią, gdy trzeba się z kimś sądzić. To są przede wszystkim koszty. Nie napisałem jednak dlaczego te koszty tak bardzo zachodzą za skórę. Przecież w codziennym życiu piętrzą nam się równie wysokie wydatki, które ponosimy (prawie) ze stoickim spokojem (np: koszty naprawy zderzaka po „wycofaniu” w niewidoczny słupek pod supermarketem 😓 nie było mi do śmiechu…).

Problem polega na tym, że idziemy do sądu ze świadomością tego, iż nasz szacowny przeciwnik procesowy pełnymi garściami czerpie ze efektów naszej pracy. Ty masz nieuregulowaną fakturę i obowiązek uiszczenia słonej opłaty sądowej od pozwu, a Twój oponent – lśniącą nowością stronę internetową, którą dla niego pieczołowicie przygotowałeś.

To i naprawdę dużo czasu.

Młyny sprawiedliwościm mielą powoli.

A gdyby tak pozwany miał w perspektywie, że za korzystanie z nieopłaconej strony internetowej przyjdzie mu zapłacić ekstra? Tak NAPRAWDĘ ekstra. Gdyby do tego dodać, tak w gratisie, możliwą odpowiedzialność karną to alternatywa w postaci „zapłać fakturę i miej spokój” staje się nagle całkiem alternatywna.

Jak to osiągnąć?

Przeniesienie autorskich praw majątkowych z chwilą zapłaty (klauzula zastrzeżenia prawa własności)

Najpierw pomówmy o całym sprawcy zamieszania, a mianowicie o art. 64 prawa autorskiego:

„Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej”.

Bełkot. Wiem 😅

Pozwól, że przełożę to co jest istotne:

 1. autorskie prawa majątkowe przechodzą na nabywcę z chwilą podpisania protokołu odbioru
 2. można umówić się inaczej

Problem oczywiście polega na tym, że prawo autorskie nie uzależnia konieczności zapłaty za utwór (stronę internetową, logo, etc.), aby stać się jego właścicielem. Po trakim „transferze” Twój klient staje się właścicielem praw, a Ty nabywasz roszczenie o wynagrodzenie. W sensie możesz domagać się zapłaty, także na drodze sądowej.

Zaszczyt co niemiara.

A warto odwołać się trochę do zwykłego zdrowego rozsądku: czy sprzedałbyś swój samochód i patrzył jak nieznajomy odjeżdża nim w siną dal zanim otrzymałbyś pieniądze do ręki? Ha! Jeszcze byś pewnie dwa razy przeliczył gotówkę zanim wręczyłbyś kluczki 😀 .

Dlaczego więc godzisz się żeby ktoś korzystał z Twoich autorskich praw majątkowych zanim otrzymasz należne Ci wynagrodzenie?

Na szczęście (bo czasami trzeba się tego domyślać) przepis wprost przewiduje, że „można umówić się inaczej”. Skoro można to należy.

Myślę, że znając już mechanizm sam sformułowałbyś prawidłową klauzulę, ale i tak pomogę:

„Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy”

Nie płacąc wynagrodzenia Zamawiający nie może korzystać z utworu zgodnie z prawem. A jeżeli już się odważy… no coż, tylko przebierać w środkach ochrony praw twórcy 😁.

O ile więc nie jesteś szczęśliwcem który otrzymuje wynagrodzenie z góry ta klauzula powinna znaleźć dla siebie miejsce w Twoich umowach.

*****

Podziękowania dla:

brak podpisu klienta na protokole zdawczo-odbiorczymTą fotkę którą widzisz w tym poście „pstryknąłem” bladym świtem (o 9:00  😎) w wydziale gospodarczym. To są pozwy przedsiębiorców, które tylko tego dnia wpłynęły do sądu i czekały na rozpoznanie. Wydziały gospodarcze pękają w szwach od ilości spraw, a ich odsetek pewnie będzie się zwiększać.

Zmierzam do tego, że statystycznie taka przygoda z wymiarem sprawiedliwości może przytrafić się i Tobie. Oczywiście  da się prowadzić pogłębiony due diligence przy wyborze klientów, ale z doświadczenia wiem, że pierwsze przesłuchanie stron zaczyna się od słów początkowo współpraca układała nam się bardzo dobrze 😃.

Skoro więc sporu przewidzieć się nie da (a ponoć nikt nie jest prorokiem we własnym kraju) to przynajmniej należy podjąć takie działania, które zminimalizują szansę na to, że taki spór w ogóle powstanie.

Niezmiennie spory „kwitną” przy okazji odbioru dzieła, gdzie nasz zamawiający może zastosować technikę „na zakładnika”.

Co to oznacza? Zazwyczaj w umowach pojawia się następujące postanowienie:

„Podstawą wystawienia faktury VAT jest sporządzenie protokołu odbioru dzieła”

Pewnie już domyślasz się kto jest zakładnikiem: Twoje wynagrodzenie.

A okup?

„Proszę Pana oczywiście, że podpiszemy protokół odbioru jeszcze tylko proszę tutaj poprawić, ten element cały do zmiany i może tutaj spróbujmy inny kolor…” 

Nasz kontrahent traktuje więc moment odbioru dzieła jako „ostatnią prostą”, gdzie chce jeszcze wprowadzić zmiany, które akurat mu się przypomniały. A ty ustępujesz i ustępujesz…

Jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy (Fikcja prawna odbioru dzieła)

Nie będę tutaj omawiać czy faktycznie brak podpisania protokołu odbioru prawnie „blokuje” twoje wynagrodzenie (bo jest to materiał na osobny post 😜). Dużo ważniejszym jest to, że druga strona jest o tym przekonana, a trudno porozumieć się z kimś kto uważa, że ma Ciebie w garści, w szachu i na muszce jednocześnie…

No dobrze więc czym jest ta fikcja prawna? Mógłbym podać Ci definicję, ale sądzę, że interesuje Cię tylko ta konkretna informacja: można zastrzec w umowie, że odbiór dzieła w sensie prawnym nastąpił, chociaż faktycznie strony nie podpisały protokołu odbioru.

Przykładowa klauzula:

 1. „Podstawą wystawienia faktury VAT jest sporządzenie protokołu z odbioru dzieła. 
 2. „Jeżeli Zamawiający bezpodstawnie uchyla się od sporządzenia protokołu przyjmuje się, że odebrał dzieło bez zastrzeżeń” 

Na czym ma polegać „bezpodstawność uchylana się od sporządzenia protokołu”? Na przykład na odmowie podpisania protokołu do czasu wprowadzenia zgłaszanych poprawek do dzieła (poprawek a nie wad!) w sytuacji kiedy termin na ich  sformułowanie dawno już minął.

Ta klauzula oczywiście nie gwarantuje, że Twoja faktura niezwłocznie zostanie opłacona, ale z pewnością pomoże ukrócić niekończące się „poprawki do poprawek” jakimi na koniec może chcieć zasypać Cię klient.

*****

Zobacz także: