Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Umów bezpłatną konsultację

Sklep z umowami

Umowa o przeniesienie praw autorskich

369,00  brutto

 

Ilość stron: 7

Komentarz:

Konsultacja: ✅

Darmowe aktualizacje:

Dokumenty towarzyszące:

Zadbanie o bezpieczeństwo prawne efektów swojej pracy to jeden z biznesowych fundamentów każdej agencji.

Umowa o przeniesienie praw autorskich zawiera jednak nie tylko potrzebne Ci klauzule, ale także gwarancję dla Twojego klienta, że otrzyma to za co zapłacił.

Kategoria:

Umowa o przeniesienie praw autorskich to suma moich doświadczeń w zarządzaniem własnością intelektualną.

I oczywiście wnioski z praktycznych problemów prawnych z jakimi przyszło mi się zmierzyć 😃.

Jak będzie wyglądać korzystanie przez Ciebie ze wzorca?

Poniżej przeprowadzam Cię krok po kroku przez wszystkie postanowienia umowy o przeniesienie praw autorskich.

Wyjaśnię Ci prawną funkcję każdego z paragrafów oraz w jaki sposób został on przeze mnie zaprojektowany, aby chronić Twoją agencję reklamową.

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Umowie nadałem tytuł, który w mojej ocenie najlepiej oddaje jej przedmiot.

Jeżeli jednak chcesz zmienić ten nagłówek i dostosować go do swoich potrzeb, to komentarz znajdujący się umowie wyjaśni Ci, w jaki sposób to zrobić.

Określenie stron umowy

Korzystanie z umowy rozpoczynasz od wypełnienia jej danymi stron.

Ponieważ ty i Twój klient możecie prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach umowa o przeniesienie praw autorskich zawiera w tym zakresie kilka wariantów.

Z komentarzy do każdego z wariantów dowiesz się jak określić kto, zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwych rejestrach, powinien reprezentować klienta oraz jak to sprawdzić. Pamiętaj, że dla ważności umowy kluczowym jest żeby Twoja agencja zawarła umowę z osobą rzeczywiście uprawnioną do reprezentowania klienta.

§1 Definicje

Umowa o przeniesienie praw autorskich zawiera paragraf poświęcony zdefiniowaniu najważniejszych pojęć wykorzystywanych w umowie.

To tutaj wyjaśnione są tak ważne kwestie jak m.in. opis utworu lub utworów będących przedmiotem sprzedaży.

§2 Oświadczenia stron

Ta część umowa zawiera deklaracje i oświadczenia stron, które mają stanowić gwarancję jej poprawnego wykonania.

To tutaj m.in. zapewniasz klienta, że posiadasz pełnie praw autorskich do utworu i jesteś uprawniony, aby swobodnie nimi dysponować.

§3 Wynagrodzenie

Zdecydowanie najprzyjemniejsza część umowy 😃.
Wzorzec zawiera, w mojej ocenie, najważniejszą klauzulę która jest nagminnie pomijana w tego typu umowach. Jest nią tzw. zastrzeżenie własności praw autorskich do czasu otrzymania zapłaty.
Dzięki temu postanowieniu Twoja agencja reklamowa, pomimo podpisania umowy, zachowa pełnie praw do stworzonego przez siebie utworu do momentu, aż klient opłaci Twoją fakturę.

W komentarzu przestrzegam Cię też przed wpadką związaną z brakiem określenia czy kwota wynagrodzenia należna jest netto czy brutto.

§4 Autorskie prawa majątkowe

Tutaj znajduje się “silnik” Twojej umowy.

Wzorzec precyzyjnie określa na jakich polach eksploatacji przenosisz prawa autorskie na klienta i w jaki sposób może on korzystać z przygotowanego przez Ciebie utworu.

§5 Korzystanie z utworu

Moja umowa o przeniesienie praw autorskich jest dostosowana w realiów branży kreatywnej.

Twój klient zamówił utwór reklamowy, a nie obraz olejny, a zatem oczekuje swobody w zakresie w jakim może go wykorzystywać w materiałach promocyjnych.

W tym celu wzorzec umożliwia klientowi m.in. dokonywanie zmian i przeróbek utworu czy też łączenia go z innymi utworami.

§6 Poufność

Umowa o przeniesienie praw autorskich posiada prostą klauzulę dotyczącą poufności.

W obecnych czasach praktycznie każdy klient oczekuje, że przedstawiony mu wzorzec będzie zawierał jakieś zapisy typu NDA (non disclosure agreement) chroniące jego biznes. Nie znajdziesz jednak tutaj rozbudowanych postanowień ani gigantycznych kar umownych grożących Twojej agencji za naruszenie poufności.

Z mojego doświadczenia bowiem wynika, że Ci klienci którzy oczekują iście “atomowego” NDA sami podsuną Ci do podpisania swój wzorzec.

Pozostali kontrahenci najczęściej będą usatysfakcjonowaniu tą prostą klauzulą, która już w umowie się znajduje.

§7 Zdarzenia niepożądane

Za tym paragrafem stoi pewna historia z mojej praktyki.

Uczestniczyłem w sprawie, w której klient agencji został pozwany przez inną firmę za naruszenie praw autorskich.
Sporne materiały zostały przygotowane przez agencję, która gotowa była bronić swojego dobrego imienia w sądzie.

Jak się zachował się ów klient? Nie pokazał nam pozwu i nie pozwolił sobie pomóc.

A na odchodne zagroził, że jak przegra to on z kolei pozwie agencję .

Wniosek z tej sytuacji mogłem wyciągnąć tylko jeden: umowa musi regulować również i takie przypadki.

Dlatego klauzula przewiduje obowiązek dla klienta zgłoszenia agencji wszelkich roszczeń osób trzecich.

Z kolei agencji umowa zapewnia prawne instrumenty, aby móc uczestniczyć w sporze sądowym i podjąć rękawicę rzuconą przez rzekomo poszkodowanego jej działaniami.

§8 Reklamacje

W mojej praktyce mam też do czynienia z trudnymi klientami. TYMI, którzy spędzają właścicielom agencji sen z powiek.

Problemem zazwyczaj jest komunikacja z kontrahentem, bo agencje zazwyczaj stanęłyby na głowie żeby rozwiązać jego problem.

Tylko, że zdarzają się klienci, którzy nie chcą, albo zwyczajnie nie potrafią sprecyzować do czego mają zastrzeżenia.
Wtedy bardzo pomocna jest zawarta w umowie procedura reklamacyjna, która krok po kroku określa w jaki sposób niezadowolony klient powinien zgłosić swoje żądania.

Miałem już okazję przetestować tę klauzulę w praktyce i okazało się, że bardzo wzburzony klient ostatecznie wskazał, że …. niepodoba mu się font na stronie głównej. Agencja szybko naprawiła swój “błąd” .

To jedna z tych klauzul, która – miejmy nadzieję – nigdy Ci się nie przyda, ale jest w umowie jeżeli będziesz jej potrzebować.

§9 Doręczenia

Przy współpracy z większymi podmiotami może okazać się, że “decyzyjność” w firmie klienta jest bardzo rozproszona.

Umowę podpisał Pan prezes.

Ale na codzień Twoja agencja współpracuje z dyrektorem ds. marketingu.

Firma może też siedzibę główną (będącą np: halą produkcyjną) i dwa biura w różnych miejscach.

Czyli z kim Twoja agencja powinna rozmawiać o umowie i gdzie w razie potrzeby kierować wszelkie oświadczenia?

Kiedy poczynione przez Ciebie ustalenia będą prawnie wiążące, a kiedy pozostaną tylko “luźną rozmową” ?

Żeby usunąć te wątpliwości umowa nakłada na strony obowiązek sprecyzowania:

  • kto kogo je reprezentuje w toku wykonywania umowy
  • który adres i poczta elektroniczna będą właściwe do dokonywania wszelkich doręczeń

§10 Dane osobowe

W umowie umieściłem wyczerpującą klauzulę z wszelkimi niezbędnymi pouczeniami wymaganymi przez RODO.

§11 Postanowienia końcowe

Na końcu umowy znajdują się wszelkie te klauzule, które są niezwykle nudne, ale dla nas prawników – absolutnie konieczne.
W komentarzach wyjaśniam Ci m.in.:
  • w jakie tarapaty możesz popaść, gdy umowa nie wybiera jako właściwego polskiego prawa,
  • dlaczego wszelkie zmiany umowy powinny nastąpić tylko na piśmie,
  • po co określa się właściwość umowną sądu, który miałby rozstrzygnąć wynikający z umowy spór.

Co zawiera produkt „umowa o przeniesienie praw autorskich”?

Wzorzec umowy zawiera 7 stron i opatrzony jest licznymi komentarzami.

W komentarzach wyjaśniam kluczowe dla Twojej agencji postanowienia umowy. Znajdziesz w nich również linki do treści opublikowanych na moim blogu, więc możesz samodzielnie zgłębić dane zagadnienie (gdyby komentarz okazał się być niewystarczający).

Umowie towarzyszy pakiet 3 dokumentów takich jak:

  • Aneks do umowy
  • Pełnomocnictwo dla agencji
  • Protokół odbioru prac

Przykładowe kilka stron umowy możesz pobrać klikając poniżej:

umowa o przeniesienie praw autorskich

Mam nadzieję, że wyczerpująco przedstawiłem Ci ten produkt.

Jeżeli masz dodatkowe pytania to z przyjemnością na nie odpowiem 😃.

Możesz ze mną skontaktować się poprzez e-maila bartosz@gajekpartnerzy.pl albo kliknąć w poniższy przycisk i wybrać dogodny dla Ciebie dzień i godzinę rozmowy telefonicznej.

Umów rozmowę