fbpx

Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Sklep z umowami

Marketing medyczny cz.1 – prawo a reklama usług medycznych

Bartosz Gajek24 marca 201922 komentarze

reklama usług medycznychW poście dotyczącym prawa reklamy napisałem o tym, że przepisy w tym zakresie porozrzucane są po różnych ustawach.

Przykładem takiej branżowej regulacji jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

A dla marketera lekarz to wymarzony zawód do przedstawienia w reklamie.

Powiem więcej: reklama kocha lekarzy 😁. Tyle rekwizytów do wykorzystania!
Te kitle, stetoskopy, LUSTERKA CZOŁOWE!!

Dlaczego więc lekarze nie kochają reklamy?

Bo to miłość zakazana. Przez ustawę.

Aby agencja marketingowa mogła zgodnie z prawem promować gabinet swojego klienta-lekarza powinna uważać na liczne zakazy.

Zacznijmy jednak od początku czyli jakim regulacjom podlega reklama usług medycznych.

Reklama usług medycznych a działalność lecznicza

W art. 14 wspomnianej ustawie o działalności leczniczej znajduje się bardzo surowy przepis:

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

Tyle albo aż tyle, bo prawnicze oko od razu wypatrzy, że w art. 13 również jest mowa o reklamie:

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:
1)nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;

Czyli popatrz: w tej samej ustawie jest mowa o tym, że nie może być prowadzona reklama usług pogrzebowych, ale już w zakresie usług leczniczych pisze się o “informacjach mogących mieć cechy reklamy“. Skąd ta różnica?

Czy nie można było napisać:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może prowadzić reklamy udzielanych świadczeń zdrowotnych

I na próżno szukać wyjaśnień w projekcie ustawy. Tu dowiesz się tylko , że:

Ustawa stanowi, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do publicznej wiadomości informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Regulacja powyższa służy zapewnieniu pacjentom obiektywnej i rzetelnej informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych

O tych nieszczęsnych “cechach reklamy” będę jeszcze mówił. Zostawmy jednak na razie temat “pomysłowości” ustawodawcy i przejdźmy do sedna problemu.

Czy reklama usług medycznych jest zakazana?

Proste pytanie więc będzie prosta odpowiedź: tak, jest zakazana.

Wynika to wprost wspomnianego uzasadnienia projektu, który nie pozostawia wątpliwości co do tego jakie były intencje autorów:

Należy zwrócić uwagę na wprowadzane projektem ustawy ograniczenia w zakresie swobody przedsiębiorczości oraz świadczenia usług, np. zakaz reklamowania usług przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, zakaz wykonywania przez podmiot leczniczy działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych oraz ich reklamie.

Pewnie spytasz: ok, a jak właściwe zdefiniować co jest reklamą?

Nasz ustawodawca nie pokusił się o zdefiniowanie reklamy w ustawie leczniczej więc musimy tutaj sięgnąć do innych źródeł.

Do jakich?

Przy okazji od razu wyjaśnię takie zagadnienie ze świata prawników: zakładamy, że ustawodawca jest racjonalny, a cały system prawny jest spójny.

Wiem, wiem 🤣. Raczej nie tak określilibyśmy miłująco na panujących z ul. Wiejskiej i efektów ich pracy.

Racjonalni…

Spójni….

Dobre sobie !

Przymknijmy na to oko. Chodzi o to, że jeżeli ustawa o działalności leczniczej nie zawiera definicji reklamy to ja jako prawnik nie mogę jej “zmyślić”. W takim przypadku musze poszukać innej ustawy która mówi o reklamie i skorzystać z definicji w niej ujętej.

Tutaj z pomocą przyjdzie ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361)., która w
art. 4 pkt. 17 o reklamie prawi tak:

reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja;

To dość dobra definicja więc nie łatwo byłoby ją obejść.

I wiesz co? Nawet nie próbuj, bo jak już pisałem zabroniony jest przekaz który chociażby ma cechy reklamy.

Cechy!

Wyrób czekoladopodobny (pamiętacie te specjały?) czekoladą nie jest, ale ma cechy czekolady (kolor, kształt, część składników).

Czyli czyli nawet gdyby skonstruować taki przekaz, który ściśle reklamą nie jest to i tak jest zabroniony, bo ma cechy reklamy.

Szach i mat 😁.

Samorząd lekarski o marketingu medycznym

Z tematem reklamy musiała też zmierzyć się Naczelna Izba Lekarska.

Lekarza, zupełnie jak adwokaci, posiadają samorząd który ich zrzesza. Dla osób wykonujących taki wolny zawód wewnętrzne, korporacyjne zasady (naczęściej ujęte w uchwałach władz) są tak samo ważne jak przepisy ustaw. Muszą ich przestrzegać, aby nie narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

W przypadku lekarzy podstawowym dokumentem jest uchwała nr 29-11-VI NRL w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o świadczeniach zdrowotnych.

W pierwszym paragrafie uchwały surowo powtórzono: lekarz lub lekarz dentysta nie może reklamować udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

To już wiemy, prawda? 😃.

Ale w uchwale pojawiają się dodatkowo kwestie “rozwijające” ustawę.

I tak lekarz może podawać:

 1. tytuł zawodowy
 2. imię i nazwisko
 3. miejsce, dni i godziny przyjęć
 4. rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej
 5. stopień naukowy
 6. tytuł naukowy
 7. informacje o specjalizacjach
 8. informacje o umiejętnościach z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 9. informacje o szczególnych uprawnieniach
 10. numer telefonu
 11. informacje o cenach i sposobach płatności

A jak można upubliczniać te dozwolone uchwałą informacje? Uchwała przedstawia to następująco:

 1. można umieścić je na nie więcej niż dwóch tablicach ogłoszeniowych umieszczonych na zewnątrz budynku
 2. można umieścić je w ogłoszeniach prasowych w rubrykach dotyczących usług medycznych
 3. można umieścić je w książkach telefonicznych i informatorach w dziale dotyczącym usług lekarskich
 4. można umieścić je na stronach internetowych
 5. można udostępniać je za pośrednictwem specjalnych telefonów informacyjnych (!)

Żeby  jednak nie było za łatwo Ci wymyślić jak kreatywnie wykorzystać te informacje do promocji swojego klienta to Izba Lekarska dorzuca w uchwale “garść” warunków:

Informacja nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

 1. żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 2. informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń
 3. określania cen i sposobu płatności (za wyjątkiem podawania ich na stronie internetowej)
 4. informacji o jakości sprzętu medycznego

O zakazie reklamy medycznej dodatkowo wypowiadał się Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarski, który w 2013 roku przygotował opinię prawną na ten temat. Opinia ta następnie została ponownie opublikowana na stronie NIL w 2015 roku. Przeczytasz w niej dokładnie to samo co w ustawie leczniczej i uchwale Rady Lekarskiej: reklama usług medycznych jest zakazana.

To byłoby na tyle w temacie “czego lekarzowi nie wolno”. Sporo tych zakazów 😁.

W cz.2 porozmawiamy o tym co możesz zrobić dla swojego klienta-lekarza, aby promować jego praktykę w granicach prawa.

*****

Zobacz także:

 • Nieuczciwa reklama – co to jest nieuczciwa reklama i co grozi Twojej agencji za jej przygotowanie.
 • Nieuczciwa reklama i odpowiedzialność – jak można zabezpieczyć się przez roszczeniami klienta jeżeli przygotowana wedle jego wytycznych reklama okazała się być sprzeczna z prawem.

Podziękowania dla:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 607 610 718e-mail: bartosz@gajekpartnerzy.pl

umów bezpłatną konsultację | sklep ze wzorami umów

{ 22 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Matt210 5 kwietnia, 2019 o 18:14

Czy lekarz prowadzący prywatną praktykę jest przedsiębiorcą? Czy działa w warunkach rynkowych? Jaki przepis ustawowy zakazuje przedsiębiorcom działającym w warunkach rynkowych promowania swoich usług? Czy to jest zgodne z prawem unijnym?

A co jeśli spółka z o.o. prowadzi działalność leczniczą? Też ją ukarze rzecznik odpowiedzialności lekarskiej?

A adwokaci mogą się reklamować? Podobno nie, a mimo to pan to robi prowadząc ten blog 🙂

Odpowiedz

Bartosz Gajek 6 kwietnia, 2019 o 09:44

Witam

Dziękuję za komentarz.

Jest wiele branż, które posiadają istotne ograniczenia lub nawet zakazy prowadzenia reklamy (alkohol, apteki..).
Wolny rynek oznacza wolność ekonomiczną a nie całkowitą swobodę w działaniach.

Co do reklamy prawniczej to będę również opisywać ten temat (w szczególności są ciekawe różnice w zasadach dla adwokatów, radców i notariuszy).
Tutaj jest jednak trochę inaczej gdyż w przeciwieństwie do ustawy o działalności leczniczej prawo o adwokaturze nie przewiduje zakazu reklamy dla adwokata. Zakaz ten wynika z kodeksu etyki adwokackiej.
Adwokat nie może korzystać z reklamy w celu pozyskania klientów, ale może informować o świadczonej pomocy prawnej poprzez m.in. umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz wydawanie broszur lub informatorów. Te kryteria spełnia kontent marketing czyli prowadzenia bloga.
Kontent marketing jest też dopuszczalny dla lekarzy, ale tutaj uchwała samorządu jest dalej idąca: lekarz nie może pisać/informować o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia. O innych ograniczeniach w publikowanych treściach pisałem w cz.2 https://naratunekkreatywnym.pl/marketing-uslug-zdrowotnych-prawo/

Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwona 11 lipca, 2019 o 05:20

Czy ustawa o zakazie reklamy dotyczy również fizjoterapeutów?

Odpowiedz

Bartosz Gajek 11 lipca, 2019 o 08:40

Witam

Dziękuję za bardzo dobre pytanie 😃

To jest zdecydowanie materiał na nowy wpis! Postaram się przygotować go w najbliższych dniach.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Bartosz Gajek 17 lipca, 2019 o 23:02

Witam

Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się tutaj: https://naratunekkreatywnym.pl/marketing-medyczny-reklama-fizjoterapeutow/ 😃

Odpowiedz

Anna 6 lipca, 2020 o 13:45

Dzień dobry,
Dziękuję za artykuł. Nasunęły mi się dodatkowe pytania:

1. Czy oznakowanie miejsca prowadzenia placówki medycznej (przychodnia specjalistyczna) w formie oklejenia witryn okiennych folią z nadrukowaną grafiką sugerującą działalność, czyli wizerunkiem lekarzy, pacjentów, sal zabiegowych (nabyte legalnie zdjęcia stokowe) narusza prawo?
2. Czy dozwolone jest umieszczenie na projekcie graficznym napisów specjalizacji, jakie są dostępne w placówce (np. dermatologia, ginekologia, itp.)?
3. Czy termin “chirurgia jednego dnia” może być potraktowany jako hasło reklamowe (ustawa przewiduje chyba termin “szpital jednego dnia”)

Odpowiedz

Bartosz Gajek 7 lipca, 2020 o 10:56

1. Nie. Moim zdaniem posługiwanie się taką grafiką jedynie ułatwia identyfikację podmiotu jako prowadzącego działalność leczniczą. Nie ma tutaj elementu zachęty, a więc i zakazanych cech reklamy.

2. Tak. Ustawa wyraźnie wskazuje, że “Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Umieszczenie informacji na witrynie o posiadanych specjalizacjach jest “poddaniem do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”.

3. To dokładnie jest tak, że w skład przedsiębiorstwa Szpital Jednego Dnia wchodzi jednostka organizacyjna – Leczenie Jednego Dnia, które może składać się z następujących komórek organizacyjnych np:
1) Oddział Leczenia Jednego Dnia;
2) Blok Operacyjny

Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.). posługuje się pojęciem Leczenia Jednego Dnia.

Leczenie Jednego Dnia to udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Jeżeli więc Chirurgia Jednego Dnia będzie wypełniać u Państwa tę definicję to TEORETYCZNIE wszystko powinno być w porządku. W razie wątpliwości jednak zawsze bezpieczniej odwołać się do języka ustawy.

Odpowiedz

Aneta 14 października, 2020 o 01:44

Mam wątpliwość, czy np. w gazecie, gdzie nie ma rubryki z ogłoszeniami medycznymi, 1. można dać ogłoszenie szpitala, który ogłasza, że świadczy nieodpłatne usługi medyczne w ramach umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym na lecznictwo szpitalne (chirurgia ogólna
i onkologiczna, ortopedia, laryngologia, choroby wewnętrzne), lecznictwo ambulatoryjne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W kolejnym akapicie ogłasza też i wymienia świadczenia płatne. 2. Czy to zdanie jest już reklamą? “Szpital posiada Akredytację Ministra Zdrowia na lecznictwo szpitalne nadawane wybranym w procedurze oceniającej placówkom, potwierdzające spełnianie standardów bezpieczeństwa opieki, a także certyfikaty ISO 9001 i 14001”. 3. czy wydawca gazety również podlega karze z tytułu publikacji ogłoszeń medycznych?

Odpowiedz

Bartosz Gajek 14 października, 2020 o 07:06

Nie są mi znane zagadnienia dotyczące umów z NFZ, ale jeżeli to co ogłasza Szpital jest obiektywnie weryfikowalne i prawnie dozwolone to w takim przypadku szpital “podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”

Odpowiedz

Aneta 14 października, 2020 o 09:17

Jestem mile zaskoczona tak szybką odpowiedzią. Dziękuję. Interesuje mnie jeszcze zagadnienie, czy wydawca gazety również podlega karze z tytułu publikacji ogłoszeń medycznych, jeśli one np. są niezgodne lub w części niezgodne z interpretacją istniejącego prawa i przepisów?

Odpowiedz

Bartosz Gajek 14 października, 2020 o 11:36

Pani Aneto,

Prawo prasowe to nie jest moja domena i musiałbym zresearchować temat żeby udzielić Pani kompleksowej odpowiedzi. Mogę to dla Pani zrobić w ramach usługi prawnej jeżeli odpowiedź jest to Pani pilne potrzebna w związku z zamówieniem klienta.

Pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl może umówić się Pani ze mną na wstępną konsultację po której mogę wycenić usługę.

Odpowiedz

Katarzyna 29 listopada, 2020 o 00:54

Dzień dobry!

Mam pytanie: czy umieszczenie na stronie internetowej laboratorium zdania ” Zapraszamy do wykonywania badań” oraz “Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze ” stanowi reklamę?
Dziękuję i pozdrawiam !

Odpowiedz

Bartosz Gajek 29 listopada, 2020 o 08:44

Witam

Pani Katarzyno w mojej ocenie takie pierwsze zdanie stanowi jedynie grzecznościową formę zwracania się do klienta ze swoją ofertą.

Drugie zdanie stanowi już pewną deklarację, ale jest ona tak sztampowa że wręcz jest oczekiwana przez klienta i przez to nie spełnia swojej funkcji reklamowej.

W końcu lekarze składają przysięgę, która ma w swojej treści “służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu”.

Odpowiedz

Katarzyna 29 listopada, 2020 o 19:41

Dziekuję bardzo za informację.

Odpowiedz

Michał 2 grudnia, 2020 o 12:37

Jeżeli lekarz się reklamuje to można to zgłosić do izby lekarskiej, ale co w przypadku podmiotów prowadzących działalność medyczną? Gdzie można zgłosić naruszenie zakazu reklamy przez podmiot wykonujący działalność leczniczą?

Odpowiedz

Bartosz Gajek 7 grudnia, 2020 o 16:10

Panie Michale w obecnym stanie prawnym jedynym narzędziem do ścigania podmiotu leczniczego jest …przepis dotyczący wykroczenia.

Pisałem o tym tutaj: https://naratunekkreatywnym.pl/reklama-placowek-medycznych-prawo/

To są stare ustawy, wtedy zamiast kar pieniężnych wpisywało się odpowiedzialność za wykroczenia 😉

W praktyce to są martwe przepisy, ale jeżeli już gdzieś to zgłosić to na policję.

Odpowiedz

Marcin 1 kwietnia, 2021 o 21:02

Dzień dobry
Chciałbym otworzyć wypożyczalnie sprzętu medycznego czy mogę go w jakiś sposób reklamować?
Z góry dziękuję

Odpowiedz

Bartosz Gajek 2 kwietnia, 2021 o 11:06

Witam Panie Marcinie

Sprzęt medyczny to wybór medyczny i do niego stosuje się ograniczenia reklamowe z ustawy o wyrobach medycznych https://naratunekkreatywnym.pl/reklama-i-promocja-wyrobow-medycznych/

Obecnie te przepisy są bardzo liberalne, ale niedługo może nastąpić ich duże zaostrzenie https://naratunekkreatywnym.pl/nowa-ustawa-o-wyrobach-medycznych-reklama/

Odpowiedz

Marcin 2 kwietnia, 2021 o 22:16

Witam
Dziękuję za odpowiedź ale jak by mi Pan odpowiedzi ale tak jak w filmiku prosto z mostu czy mogę reklamować swój sklep z KONCENTRATORY TLENU
Pulsoksymetrami, łóżkami na odleżyny chodzikami mogę zrobić ulotki czy nie?

Odpowiedz

Bartosz Gajek 6 kwietnia, 2021 o 06:22

Jeżeli nie prowadzi Pan działaności formie podmiotu leczniczego lub apteki oraz będzie Pan prowadził reklamę z zachowaniem zasad określonych w art. 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) to tak.

Odpowiedz

Paulina 3 lipca, 2021 o 23:54

Dzień dobry,

Skoro przychodnia nie może się sama reklamować, lekarz również nie może tego robić, to czy farmaceuci działający w mediach społecznościowych mogą “pokazywać/prezentować” na swoim profilu różne usługi np. internetową przychodnię działającą w ramach NFZ?
Wiadomo, że jest zakaz udziału farmaceutów w reklamach leków. ale czy mogą oni reklamować na swoich profilach zupełnie inne rzeczy np. książki lub fartuchy?

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Bartosz Gajek 6 lipca, 2021 o 10:52

Pani Paulino

Od kwietnia USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich utworzyła samorząd zawodu farmaceuty.

Zgodnie z kodeksem etyki (https://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/):
Art. 19.

1. Aptekarz nic reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.

2. Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.

Wygląda na to, że reklama książki byłaby ok, ALE…

W kodeksie są też normy ogólne:

Art. 15.

Aptekarz tworzy opinię o całości zawodu, wobec czego musi powstrzymywać się od jakiegokolwiek zachowania, które mogłyby spowodować naruszenie dobrego imienia pozostałych członków zawodu.

Tego typu ogólne przepisy pozwalają zabronić działań, które teoretyczne wydają się dozwolone.

Obawiam się, że bez dokładnego zgłębienia tematu (czyli zapoznania się z wyrokami sądów dyscyplinarnych) nic więcej nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartosz@gajekpartnerzy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: