Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Umów bezpłatną konsultację

Sklep z umowami

Marketing medyczny cz.1 – prawo a reklama usług medycznych

Bartosz Gajek24 marca 201942 komentarze

reklama usług medycznychW poście dotyczącym prawa reklamy napisałem o tym, że przepisy w tym zakresie porozrzucane są po różnych ustawach.

Przykładem takiej branżowej regulacji jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

A dla marketera lekarz to wymarzony zawód do przedstawienia w reklamie.

Powiem więcej: reklama kocha lekarzy 😁. Tyle rekwizytów do wykorzystania!
Te kitle, stetoskopy, LUSTERKA CZOŁOWE!!

Dlaczego więc lekarze nie kochają reklamy?

Bo to miłość zakazana. Przez ustawę.

Aby agencja marketingowa mogła zgodnie z prawem promować gabinet swojego klienta-lekarza powinna uważać na liczne zakazy.

Zacznijmy jednak od początku czyli jakim regulacjom podlega reklama usług medycznych.

Reklama usług medycznych a działalność lecznicza

W art. 14 wspomnianej ustawie o działalności leczniczej znajduje się bardzo surowy przepis:

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

Tyle albo aż tyle, bo prawnicze oko od razu wypatrzy, że w art. 13 również jest mowa o reklamie:

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:
1)nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;

Czyli popatrz: w tej samej ustawie jest mowa o tym, że nie może być prowadzona reklama usług pogrzebowych, ale już w zakresie usług leczniczych pisze się o „informacjach mogących mieć cechy reklamy„. Skąd ta różnica?

Czy nie można było napisać:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może prowadzić reklamy udzielanych świadczeń zdrowotnych

I na próżno szukać wyjaśnień w projekcie ustawy. Tu dowiesz się tylko , że:

Ustawa stanowi, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do publicznej wiadomości informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Regulacja powyższa służy zapewnieniu pacjentom obiektywnej i rzetelnej informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych

O tych nieszczęsnych „cechach reklamy” będę jeszcze mówił. Zostawmy jednak na razie temat „pomysłowości” ustawodawcy i przejdźmy do sedna problemu.

Czy reklama usług medycznych jest zakazana?

Proste pytanie więc będzie prosta odpowiedź: tak, jest zakazana.

Wynika to wprost wspomnianego uzasadnienia projektu, który nie pozostawia wątpliwości co do tego jakie były intencje autorów:

Należy zwrócić uwagę na wprowadzane projektem ustawy ograniczenia w zakresie swobody przedsiębiorczości oraz świadczenia usług, np. zakaz reklamowania usług przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, zakaz wykonywania przez podmiot leczniczy działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych oraz ich reklamie.

Pewnie spytasz: ok, a jak właściwe zdefiniować co jest reklamą?

Nasz ustawodawca nie pokusił się o zdefiniowanie reklamy w ustawie leczniczej więc musimy tutaj sięgnąć do innych źródeł.

Do jakich?

Przy okazji od razu wyjaśnię takie zagadnienie ze świata prawników: zakładamy, że ustawodawca jest racjonalny, a cały system prawny jest spójny.

Wiem, wiem 🤣. Raczej nie tak określilibyśmy miłująco na panujących z ul. Wiejskiej i efektów ich pracy.

Racjonalni…

Spójni….

Dobre sobie !

Przymknijmy na to oko. Chodzi o to, że jeżeli ustawa o działalności leczniczej nie zawiera definicji reklamy to ja jako prawnik nie mogę jej „zmyślić”. W takim przypadku musze poszukać innej ustawy która mówi o reklamie i skorzystać z definicji w niej ujętej.

Tutaj z pomocą przyjdzie ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361)., która w
art. 4 pkt. 17 o reklamie prawi tak:

reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja;

To dość dobra definicja więc nie łatwo byłoby ją obejść.

I wiesz co? Nawet nie próbuj, bo jak już pisałem zabroniony jest przekaz który chociażby ma cechy reklamy.

Cechy!

Wyrób czekoladopodobny (pamiętacie te specjały?) czekoladą nie jest, ale ma cechy czekolady (kolor, kształt, część składników).

Czyli czyli nawet gdyby skonstruować taki przekaz, który ściśle reklamą nie jest to i tak jest zabroniony, bo ma cechy reklamy.

Szach i mat 😁.

Samorząd lekarski o marketingu medycznym

Z tematem reklamy musiała też zmierzyć się Naczelna Izba Lekarska.

Lekarza, zupełnie jak adwokaci, posiadają samorząd który ich zrzesza. Dla osób wykonujących taki wolny zawód wewnętrzne, korporacyjne zasady (naczęściej ujęte w uchwałach władz) są tak samo ważne jak przepisy ustaw. Muszą ich przestrzegać, aby nie narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

W przypadku lekarzy podstawowym dokumentem jest uchwała nr 29-11-VI NRL w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o świadczeniach zdrowotnych.

W pierwszym paragrafie uchwały surowo powtórzono: lekarz lub lekarz dentysta nie może reklamować udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

To już wiemy, prawda? 😃.

Ale w uchwale pojawiają się dodatkowo kwestie „rozwijające” ustawę.

I tak lekarz może podawać:

 1. tytuł zawodowy
 2. imię i nazwisko
 3. miejsce, dni i godziny przyjęć
 4. rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej
 5. stopień naukowy
 6. tytuł naukowy
 7. informacje o specjalizacjach
 8. informacje o umiejętnościach z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 9. informacje o szczególnych uprawnieniach
 10. numer telefonu
 11. informacje o cenach i sposobach płatności

A jak można upubliczniać te dozwolone uchwałą informacje? Uchwała przedstawia to następująco:

 1. można umieścić je na nie więcej niż dwóch tablicach ogłoszeniowych umieszczonych na zewnątrz budynku
 2. można umieścić je w ogłoszeniach prasowych w rubrykach dotyczących usług medycznych
 3. można umieścić je w książkach telefonicznych i informatorach w dziale dotyczącym usług lekarskich
 4. można umieścić je na stronach internetowych
 5. można udostępniać je za pośrednictwem specjalnych telefonów informacyjnych (!)

Żeby  jednak nie było za łatwo Ci wymyślić jak kreatywnie wykorzystać te informacje do promocji swojego klienta to Izba Lekarska dorzuca w uchwale „garść” warunków:

Informacja nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

 1. żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 2. informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń
 3. określania cen i sposobu płatności (za wyjątkiem podawania ich na stronie internetowej)
 4. informacji o jakości sprzętu medycznego

O zakazie reklamy medycznej dodatkowo wypowiadał się Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarski, który w 2013 roku przygotował opinię prawną na ten temat. Opinia ta następnie została ponownie opublikowana na stronie NIL w 2015 roku. Przeczytasz w niej dokładnie to samo co w ustawie leczniczej i uchwale Rady Lekarskiej: reklama usług medycznych jest zakazana.

To byłoby na tyle w temacie „czego lekarzowi nie wolno”. Sporo tych zakazów 😁.

W cz.2 porozmawiamy o tym co możesz zrobić dla swojego klienta-lekarza, aby promować jego praktykę w granicach prawa.

Potrzebujesz sprawdzonego wzoru umowy?

umowa o wykorzystanie wizerunku

Brak czasu na czytanie?

Zobacz także:

 • Nieuczciwa reklama – co to jest nieuczciwa reklama i co grozi Twojej agencji za jej przygotowanie.
 • Nieuczciwa reklama i odpowiedzialność – jak można zabezpieczyć się przez roszczeniami klienta jeżeli przygotowana wedle jego wytycznych reklama okazała się być sprzeczna z prawem.

Podziękowania dla:

 • Photo by Martin Brosy on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartosz Gajek

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 42 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Matt210 5 kwietnia, 2019 o 18:14

  Czy lekarz prowadzący prywatną praktykę jest przedsiębiorcą? Czy działa w warunkach rynkowych? Jaki przepis ustawowy zakazuje przedsiębiorcom działającym w warunkach rynkowych promowania swoich usług? Czy to jest zgodne z prawem unijnym?

  A co jeśli spółka z o.o. prowadzi działalność leczniczą? Też ją ukarze rzecznik odpowiedzialności lekarskiej?

  A adwokaci mogą się reklamować? Podobno nie, a mimo to pan to robi prowadząc ten blog 🙂

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 6 kwietnia, 2019 o 09:44

  Witam

  Dziękuję za komentarz.

  Jest wiele branż, które posiadają istotne ograniczenia lub nawet zakazy prowadzenia reklamy (alkohol, apteki..).
  Wolny rynek oznacza wolność ekonomiczną a nie całkowitą swobodę w działaniach.

  Co do reklamy prawniczej to będę również opisywać ten temat (w szczególności są ciekawe różnice w zasadach dla adwokatów, radców i notariuszy).
  Tutaj jest jednak trochę inaczej gdyż w przeciwieństwie do ustawy o działalności leczniczej prawo o adwokaturze nie przewiduje zakazu reklamy dla adwokata. Zakaz ten wynika z kodeksu etyki adwokackiej.
  Adwokat nie może korzystać z reklamy w celu pozyskania klientów, ale może informować o świadczonej pomocy prawnej poprzez m.in. umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz wydawanie broszur lub informatorów. Te kryteria spełnia kontent marketing czyli prowadzenia bloga.
  Kontent marketing jest też dopuszczalny dla lekarzy, ale tutaj uchwała samorządu jest dalej idąca: lekarz nie może pisać/informować o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia. O innych ograniczeniach w publikowanych treściach pisałem w cz.2 https://naratunekkreatywnym.pl/marketing-uslug-zdrowotnych-prawo/

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Iwona 11 lipca, 2019 o 05:20

  Czy ustawa o zakazie reklamy dotyczy również fizjoterapeutów?

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 11 lipca, 2019 o 08:40

  Witam

  Dziękuję za bardzo dobre pytanie 😃

  To jest zdecydowanie materiał na nowy wpis! Postaram się przygotować go w najbliższych dniach.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 17 lipca, 2019 o 23:02

  Witam

  Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się tutaj: https://naratunekkreatywnym.pl/marketing-medyczny-reklama-fizjoterapeutow/ 😃

  Odpowiedz

  Anna 6 lipca, 2020 o 13:45

  Dzień dobry,
  Dziękuję za artykuł. Nasunęły mi się dodatkowe pytania:

  1. Czy oznakowanie miejsca prowadzenia placówki medycznej (przychodnia specjalistyczna) w formie oklejenia witryn okiennych folią z nadrukowaną grafiką sugerującą działalność, czyli wizerunkiem lekarzy, pacjentów, sal zabiegowych (nabyte legalnie zdjęcia stokowe) narusza prawo?
  2. Czy dozwolone jest umieszczenie na projekcie graficznym napisów specjalizacji, jakie są dostępne w placówce (np. dermatologia, ginekologia, itp.)?
  3. Czy termin „chirurgia jednego dnia” może być potraktowany jako hasło reklamowe (ustawa przewiduje chyba termin „szpital jednego dnia”)

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 7 lipca, 2020 o 10:56

  1. Nie. Moim zdaniem posługiwanie się taką grafiką jedynie ułatwia identyfikację podmiotu jako prowadzącego działalność leczniczą. Nie ma tutaj elementu zachęty, a więc i zakazanych cech reklamy.

  2. Tak. Ustawa wyraźnie wskazuje, że „Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Umieszczenie informacji na witrynie o posiadanych specjalizacjach jest „poddaniem do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”.

  3. To dokładnie jest tak, że w skład przedsiębiorstwa Szpital Jednego Dnia wchodzi jednostka organizacyjna – Leczenie Jednego Dnia, które może składać się z następujących komórek organizacyjnych np:
  1) Oddział Leczenia Jednego Dnia;
  2) Blok Operacyjny

  Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.). posługuje się pojęciem Leczenia Jednego Dnia.

  Leczenie Jednego Dnia to udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

  Jeżeli więc Chirurgia Jednego Dnia będzie wypełniać u Państwa tę definicję to TEORETYCZNIE wszystko powinno być w porządku. W razie wątpliwości jednak zawsze bezpieczniej odwołać się do języka ustawy.

  Odpowiedz

  Aneta 14 października, 2020 o 01:44

  Mam wątpliwość, czy np. w gazecie, gdzie nie ma rubryki z ogłoszeniami medycznymi, 1. można dać ogłoszenie szpitala, który ogłasza, że świadczy nieodpłatne usługi medyczne w ramach umowy zawartej
  z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym na lecznictwo szpitalne (chirurgia ogólna
  i onkologiczna, ortopedia, laryngologia, choroby wewnętrzne), lecznictwo ambulatoryjne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W kolejnym akapicie ogłasza też i wymienia świadczenia płatne. 2. Czy to zdanie jest już reklamą? „Szpital posiada Akredytację Ministra Zdrowia na lecznictwo szpitalne nadawane wybranym w procedurze oceniającej placówkom, potwierdzające spełnianie standardów bezpieczeństwa opieki, a także certyfikaty ISO 9001 i 14001”. 3. czy wydawca gazety również podlega karze z tytułu publikacji ogłoszeń medycznych?

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 14 października, 2020 o 07:06

  Nie są mi znane zagadnienia dotyczące umów z NFZ, ale jeżeli to co ogłasza Szpital jest obiektywnie weryfikowalne i prawnie dozwolone to w takim przypadku szpital „podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”

  Odpowiedz

  Aneta 14 października, 2020 o 09:17

  Jestem mile zaskoczona tak szybką odpowiedzią. Dziękuję. Interesuje mnie jeszcze zagadnienie, czy wydawca gazety również podlega karze z tytułu publikacji ogłoszeń medycznych, jeśli one np. są niezgodne lub w części niezgodne z interpretacją istniejącego prawa i przepisów?

  Katarzyna 29 listopada, 2020 o 00:54

  Dzień dobry!

  Mam pytanie: czy umieszczenie na stronie internetowej laboratorium zdania ” Zapraszamy do wykonywania badań” oraz „Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze ” stanowi reklamę?
  Dziękuję i pozdrawiam !

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 29 listopada, 2020 o 08:44

  Witam

  Pani Katarzyno w mojej ocenie takie pierwsze zdanie stanowi jedynie grzecznościową formę zwracania się do klienta ze swoją ofertą.

  Drugie zdanie stanowi już pewną deklarację, ale jest ona tak sztampowa że wręcz jest oczekiwana przez klienta i przez to nie spełnia swojej funkcji reklamowej.

  W końcu lekarze składają przysięgę, która ma w swojej treści „służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu”.

  Odpowiedz

  Katarzyna 29 listopada, 2020 o 19:41

  Dziekuję bardzo za informację.

  Odpowiedz

  Michał 2 grudnia, 2020 o 12:37

  Jeżeli lekarz się reklamuje to można to zgłosić do izby lekarskiej, ale co w przypadku podmiotów prowadzących działalność medyczną? Gdzie można zgłosić naruszenie zakazu reklamy przez podmiot wykonujący działalność leczniczą?

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 7 grudnia, 2020 o 16:10

  Panie Michale w obecnym stanie prawnym jedynym narzędziem do ścigania podmiotu leczniczego jest …przepis dotyczący wykroczenia.

  Pisałem o tym tutaj: https://naratunekkreatywnym.pl/reklama-placowek-medycznych-prawo/

  To są stare ustawy, wtedy zamiast kar pieniężnych wpisywało się odpowiedzialność za wykroczenia 😉

  W praktyce to są martwe przepisy, ale jeżeli już gdzieś to zgłosić to na policję.

  Odpowiedz

  Marcin 1 kwietnia, 2021 o 21:02

  Dzień dobry
  Chciałbym otworzyć wypożyczalnie sprzętu medycznego czy mogę go w jakiś sposób reklamować?
  Z góry dziękuję

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 2 kwietnia, 2021 o 11:06

  Witam Panie Marcinie

  Sprzęt medyczny to wybór medyczny i do niego stosuje się ograniczenia reklamowe z ustawy o wyrobach medycznych https://naratunekkreatywnym.pl/reklama-i-promocja-wyrobow-medycznych/

  Obecnie te przepisy są bardzo liberalne, ale niedługo może nastąpić ich duże zaostrzenie https://naratunekkreatywnym.pl/nowa-ustawa-o-wyrobach-medycznych-reklama/

  Odpowiedz

  Marcin 2 kwietnia, 2021 o 22:16

  Witam
  Dziękuję za odpowiedź ale jak by mi Pan odpowiedzi ale tak jak w filmiku prosto z mostu czy mogę reklamować swój sklep z KONCENTRATORY TLENU
  Pulsoksymetrami, łóżkami na odleżyny chodzikami mogę zrobić ulotki czy nie?

  Paulina 3 lipca, 2021 o 23:54

  Dzień dobry,

  Skoro przychodnia nie może się sama reklamować, lekarz również nie może tego robić, to czy farmaceuci działający w mediach społecznościowych mogą „pokazywać/prezentować” na swoim profilu różne usługi np. internetową przychodnię działającą w ramach NFZ?
  Wiadomo, że jest zakaz udziału farmaceutów w reklamach leków. ale czy mogą oni reklamować na swoich profilach zupełnie inne rzeczy np. książki lub fartuchy?

  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 6 lipca, 2021 o 10:52

  Pani Paulino

  Od kwietnia USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich utworzyła samorząd zawodu farmaceuty.

  Zgodnie z kodeksem etyki (https://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/):
  Art. 19.

  1. Aptekarz nic reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.

  2. Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.

  Wygląda na to, że reklama książki byłaby ok, ALE…

  W kodeksie są też normy ogólne:

  Art. 15.

  Aptekarz tworzy opinię o całości zawodu, wobec czego musi powstrzymywać się od jakiegokolwiek zachowania, które mogłyby spowodować naruszenie dobrego imienia pozostałych członków zawodu.

  Tego typu ogólne przepisy pozwalają zabronić działań, które teoretyczne wydają się dozwolone.

  Obawiam się, że bez dokładnego zgłębienia tematu (czyli zapoznania się z wyrokami sądów dyscyplinarnych) nic więcej nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć.

  Odpowiedz

  Iwa 1 maja, 2022 o 15:24

  Dzień dobry
  Na co dzień pracuję jako anestezjolog na kontakcie w kilku szpitalach. Moją pasją jest edukacja pacjentów. Uważam, że większość chorób tzw. cywilizacyjnych to skutek niewłaściwego sposobu odżywiania się i złego stylu życia.
  Obecnie na ukończeniu jest moja książka nt. nadciśnienia tętniczego. Zawarłam w niej dane z ostatnich 20 lat piśmiennictwa medycznego poświęcone temu zagadnieniu- wszystko o czynnikach środowiskowych i nadciśnieniu. Książka jest napisana w sposób niezwykle przystępny, dla „Kowalskiego”. Ma charakter edukacyjny. Zamierzam ją wydać sama. Więc musze ją wypromować.
  Jak ją mogę reklamować, aby nie być w sprzeczności z KEL art 63? nie reklamuję się jako anestezjolog, nie ma nic o szpitalach, w jakich pracuję.
  Bede wdzięczna za podpowiedź
  Pozdrawiam
  Iwa Jonik

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 14 maja, 2022 o 17:54

  Witam.

  Od reklamy należy odróżnić informację, nawet tę stricte handlową.

  Generalnie więc ujmując można podawać do wiadomości publicznej informację, że taka i taka książka jest dostępna do kupienia.

  Nie można tylko używać komunikatów perswazyjnych (promocja! najtaniej, najszybciej etc) i obiecywać konkretnej poprawy zdrowia po lekturze (100% skuteczności, najlepiej etc.). Właśnie ta perswazja jest formą reklamy, bo wpływamy na proces decyzyjny pacjenta w inny sposób aniżeli przez podawanie faktów.

  Natomiast zgodnie z KEL „Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa
  zaufanie do zawodu”. Faktycznie „Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla
  celów komercyjnych”, ale nie jest to naruszenie godności zawodu, gdy użycie nazwiska i wizerunku następuje w kontekście wydanej książki edukującej pacjentów.

  Wspomniane „cele komercyjne” raczej tłumaczyłbym jako „użyczenie” wizerunku lekarza innemu podmiotowi w celu promocji produktów lub usług. Wskazuje na to użycie słów „lekarz nie powinien wyrażać zgody” co wyklucza, aby w art. 63 KEL chodziło o wykorzystanie własnego wizerunku w związku z własnym działaniem komercyjnym (w końcu samemu sobie nie udziela się zgody 😉).

  Życzę pomyślnego wydania książki i wielu czytelników!

  Odpowiedz

  Agata 26 lipca, 2022 o 13:00

  Witam, jak wygląda sytuacja w przypadku medycyny estetycznej? Kliniki promują się w social mediach oraz na bilbordach i zdaje się, że medycyny estetycznej nie obowiązuje ten zakaz.
  Zwróciły moją uwagę również liczne bilbordy na autostradzie reklamujące klinikę urologiczną,
  czy taka reklama nie zawierająca zbyt wielu informacji, tak jak te przykładowe bilbordy, na których widnieje tylko hasło ” wazektomia.com” i numer telefonu nie jest reklamą?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 26 lipca, 2022 o 14:20

  Pani Agato

  Komunikat który nie posiada elementów perswazyjnych nie ma cech reklamy.
  Klinika może informować o swojej stronie internetowej, ale to co się na niej znajduje to już zupełnie inna bajka 🙄.

  Odpowiedz

  Łukasz 27 sierpnia, 2022 o 10:33

  Dzień dobry Panie Bartoszu!
  Przeczytałem szereg bardzo ciekawych i kompetentnych Pańskich wpisów na temat reklamy podmiotów leczniczych. Jeśli nie sprawi Panu problemu, byłbym wdzięczny za odpowiedź na pytanie:
  Czy według Pana, w myśl obowiązujących przepisów, rozdawanie ulotek informacyjnych nowo powstałego Ośrodka POZ zawierającą treści: ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM. SKORZYSTAJ Z DEKLARACJI WYBORU POZ; NAZWA OŚRODKA; NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI jest reklamą czy też nie. Tym samym czy można takowe rozdawać.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 30 sierpnia, 2022 o 12:52

  Witam Panie Łukaszu

  Kilka tygodni temu w podobnej sprawie zapadł wyrok Sądu Administracyjnego który stwierdził, że podobna ulotka nie jest zakazaną reklamą apteki.

  Aptekę obowiązuje całkowity zakaz reklamy więc skoro ulotka nie jest reklamą nawet dla apteki to tym bardziej nie jest dla Ośrodka POZ.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Łukasz 31 sierpnia, 2022 o 08:14

  Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  darecki 15 października, 2022 o 17:59

  A jak się ma to wszystko względem tego: https://www.prawo.pl/zdrowie/reklama-zabiegow-medycyny-estetycznej-zmiana-przepisow,517807.html – czy np działania SEO polegające na publikacji artykułów content marketingowych czyli np. artykułów prasowych online nt. np laserów służących do usuwania przebarwień gdzie podany jest link do strony kliniki i informaacja o samym zabiegu (ale moze niekoniecznie podawana jest dokładna nazwa sprzętu) – wyczerpuje znamiona zakazu ?

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 15 października, 2022 o 18:21

  O reklamie wyrobów medycznych pisałem tutaj: https://naratunekkreatywnym.pl/nowa-ustawa-o-wyrobach-medycznych-reklama/

  Przepisy dotyczące wyrobów medycznych i zakazu reklamy podmiotów leczniczych będą się krzyżowały . To z całą pewnością nie ułatwi promocji. Z moja analizą poczekam aż przepisy staną się obowiązującym prawem.

  Odpowiedz

  Katarzyna 13 marca, 2023 o 10:55

  Dzień dobry, mam pytanie – czy patrząc na aktualizacje ustawy prywatna klinika okulistyczna może w poście sponsorowanych użyć takich sformułowań?
  Orbita to profesjonalna opieka medyczna. Gwarantujemy wysokie kompetencje lekarzy oraz innowacyjny sprzęt medyczny. Każdy Pacjent jest dla nas bardzo ważny i otaczamy go największą troską.
  Specjalizujemy się w chorobach narządu wzroku – leczymy m.in. jaskrę, zaćmę, zespół suchego oka, nadmierne łzawienie. Naszą mocną stroną jest chirurgia gałki ocznej. To pasja, którą rozwijamy, kształcąc się na całym świecie. Możesz nam zaufać – jesteś w dobrych rękach!
  Bez CTA typu – zarejestruj się itp. bez wezwania do działania.
  będę wdzieczna za informację,
  pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Sajewicz

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 14 marca, 2023 o 09:29

  Pani Katarzyno

  Najważniejsze jest zakwalifikowanie danego komunikatu jako reklamę. Jeżeli komunikat nie ma cechy reklamy (zwłaszcza elementu perswazyjnego, skupia się na podawaniu faktów) to nie stosuje się do niego ograniczeń wynikających z przepisów dot. reklamy wyrobów medycznych.

  Odpowiedz

  maciej 1 sierpnia, 2023 o 14:10

  Witam Serdecznie. Chciałem zapytać o reklamowanie placówki medycznej prywatne na banerach reklamowych. Czy na takim banerze może widnieć wizerunek osoby ubranej w fartuch lekarski wykonującej badanie chorego?
  Wizerunek ma być w tle a oprócz niego ma się znajdować na banerze informacja o lokalizacji placówki oraz zakres wykonywanych świadczeń.
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 2 sierpnia, 2023 o 13:51

  Witam

  Panie Macieju zakaz posługiwania się wizerunkiem osoby wykonującej zawód medyczny (lub modela podającego się za osobę taki zawód wykonującą) dotyczy tylko reklamy wyrobów medycznych i usług świadczonych przy wykorzystaniu danego wyroby. W tym przypadku który Pan opisał nie będzie to reklama podpadająca pod ustawę o wyrobach medycznych.

  Słowo „reklama” używam tutaj bardzo potocznie, bo ten baner „reklamowy” w rzeczywistości zawiera tylko informacje, która reklamą nie są.

  Odpowiedz

  Iza 19 października, 2023 o 16:39

  Czyli komunikat w prasie na stronach zatytułowanych ZDROWIE (nie wszędzie są usługi medyczne) o treści:

  Informujemy, że w Centrum Medycznym XYZrealizujemy bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.
  W ramach świadczeń Pacjent otrzymuje m.in.:
  tu wyliczanka części świadczeń

  będzie podaniem do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych? Prawda? Pomimo tego, zę powierzchnia w gazecie jest wykupiona?

  P.S. Świetnie Pan wykłada .

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 20 października, 2023 o 09:22

  Witam Pani Izo

  Dziękuję za miłe słowa.

  Odpowiedź brzmi tak, to będzie informacja, a nie reklama.

  Komunikat kwalifikuje się jako reklamę, gdy wynika to z jego treści, a nie z miejsca w jakim ten komunikat się pojawił. Podobny wyrok zapadł w sprawie ulotek apteki z informacją o godzinach otwarcia. Sąd uznał, że pomimo iż ulotki są typowo nośnikiem reklam to jednak ta konkretna ulotka zawierała jedynie godziny otwarcia, a to jest informacja jaką apteka może podawać.

  Odpowiedz

  Iza 20 października, 2023 o 12:36

  Dzień dobry!
  Bardzo dziękuję za odpowiedź! Mam nadzieję, ż kiedyś będzie szansa posłuchać Pana na żywo!

  Tu dużo mówimy o treści, a mniej o formie – a wytyczne NIL jasno mówią, że ani w treści ani formie. Na ile Pana zdaniem użycie zdjęć, logo, odpowiednie graficzne ułożenie treści wpływa na to, czy dane ogłoszenie będzie postrzegane jako reklama. Czy znane są Panu przypadki, gdzie forma była była tematem spornym?

  Pozdrawiam, Iza

  Katarzyna 19 października, 2023 o 18:40

  Czyli komunikat w prasie na stronach zatytułowanych ZDROWIE (nie wszędzie są usługi medyczne) o treści:

  Informujemy, że w Centrum Medycznym XYZrealizujemy bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.
  W ramach świadczeń Pacjent otrzymuje m.in.:
  tu wyliczanka części świadczeń

  będzie podaniem do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych? Prawda? Pomimo tego, żę powierzchnia w gazecie jest wykupiona?

  P.S. Świetnie Pan wykłada zawiłości prawa

  Odpowiedz

  Piotr 2 listopada, 2023 o 14:10

  Dziękuję za wartościowy artykuł.
  Prowadzę kilka blogów na których od czasu do czasu sprzedaję publikację artykułów sponsorowanych (pod SEO) przez platformę zewnętrzną pośrednika. Pojawiają się artykuły medyczne typu:
  1) Artykuł na temat licówek: czym są, dla kogo, ile kosztuje itp i pod koniec tekst w stylu: We Wrocławiu konsultację w sprawie licówek oferuje firma XYZ (i tutaj link do kliniki)
  2) Artykuł na temat dajmy na to zbyt częstego oddawania moczu: objawy, co jest powodem itp i link do leku (strona producenta) na jedną z przyczyn tego schorzenia (przy czym nazwa leku w tekście nie pada)
  3) Artykuł na temat konieczności badania piersi, w treści tekst, że badanie powinno się wykonywać minimum co X czasu, jeśli dawno tego nie robiłaś wejdź na XYZ i zapisz się na badanie.

  Czy tego typu treści są zakazane?

  No i jeszcze pytanie co do podmiotu, który odpowiada za złamanie zakazu reklamy. Czy w przypadku artykułów sponsorowanych odpowiada:
  – Klinika / producent leku, która zleca kampanię SEO (przy czym klinika nie musi znać szczegółów promocji)
  – Agencja która zleca publikację artykułów
  – Właściciel bloga, który to publikuje

  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 5 listopada, 2023 o 18:01

  Witam Panie Piotrze

  Treści które mają charakter informacyjno-edukacyjny nie będą uznane za reklamę. Content marketing to właśnie najbezpieczniejsza forma promocji takich podmiotów.

  Co do leku to odpowiedzialności to sytuacja jest nieco bardziej zniuansowana i tutaj trzeba byłoby udzielać odpowiedzi na konkretnym przypadku.

  Odpowiedz

  Magda 14 grudnia, 2023 o 19:27

  Dzień dobry,

  Czy sponsoring klubu piłkarskiego, logo na koszulkach i banery na meczu, to reklama podmiotu leczniczego?

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 14 października, 2020 o 11:36

  Pani Aneto,

  Prawo prasowe to nie jest moja domena i musiałbym zresearchować temat żeby udzielić Pani kompleksowej odpowiedzi. Mogę to dla Pani zrobić w ramach usługi prawnej jeżeli odpowiedź jest to Pani pilne potrzebna w związku z zamówieniem klienta.

  Pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl może umówić się Pani ze mną na wstępną konsultację po której mogę wycenić usługę.

  Odpowiedz

  Bartosz Gajek 6 kwietnia, 2021 o 06:22

  Jeżeli nie prowadzi Pan działaności formie podmiotu leczniczego lub apteki oraz będzie Pan prowadził reklamę z zachowaniem zasad określonych w art. 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) to tak.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: