Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Umów bezpłatną konsultację

Sklep z umowami

Umowa o zachowanie poufności przez współpracownika (NDA)

369,00  brutto

Ilość stron: 8

Komentarz:

Konsultacja: ✅

Darmowe aktualizacje:

Dokumenty towarzyszące:

Do podpisania z:

 • podwykonwcą,
 • wykonawcą,
 • zleceniobiorcą,
 • freelancerem.

W czasach, gdy informacja stała się jednym z najcenniejszych zasobów, również pojawiła się potrzeba objęcia jej szczególną ochroną.

Umowa o zachowaniu poufności to kompleksowy dokument typu NDA (non disclosure agreement), który chroni w Twojej agencji treści wrażliwe: dane klientów, know-how, pomysły etc.

Kategoria:

Umowa o zachowanie poufności to suma moich doświadczeń w ochronie danych i informacji wrażliwych.

I oczywiście wnioski z praktycznych problemów prawnych z jakimi przyszło mi się zmierzyć.

Jak będzie wyglądać korzystanie przez Ciebie ze wzorca?

Poniżej przeprowadzam Cię krok po kroku przez wszystkie postanowienia umowy o zachowanie poufności.

Wyjaśnię Ci prawną funkcję każdego z paragrafów oraz w jaki sposób został on przeze mnie zaprojektowany, aby chronić Twoją agencję reklamową.

Umowa o zachowanie poufności

Umowie nadałem tytuł, który w mojej ocenie najlepiej oddaje jej przedmiot.

Jeżeli jednak chcesz zmienić ten nagłówek i dostosować go do swoich potrzeb, to komentarz znajdujący się umowie wyjaśni Ci, w jaki sposób to zrobić.

§1 Definicje

Umowa o zachowanie poufności zawiera paragraf poświęcony zdefiniowaniu najważniejszych pojęć wykorzystywanych w umowie.

To tutaj wyjaśnione są tak ważne kwestie jak m.in. :

 • określenie umowy odrębnej którą umowa NDA ma zabezpieczać (np: umowa o współpracę z freelancerem),
 • możliwie szerokie i wyczerpujące zdefiniowanie współpracownika

§2 Treści Poufne

Tutaj znajduje się “silnik” Twojej umowy.

Wzorzec precyzyjne, a jednocześnie bardzo szeroko, określa co przez strony uważane jest za treści poufne.

W umowie znajduje się 30 przykładowych informacji, materiałów i danych, które potencjalnie powinny być uznane za wrażliwe.

Jeżeli niektóre z nich nie znajdują zastosowania do Twojej agencji to możesz je z łatwością usunąć albo dodać własne.

§3 Cel umowy

Częstym błędem, który widzę w umowach typu non disclosure agreement jest całkowite skoncentrowanie się na wszelakich zakazach ujawniania informacji poufnych.

Oczywiście, to jest ważne, ale moim zdaniem nie taka jest główna funkcja umów NDA.

Wzorzec powinien przede wszystkim określać w jaki sposób dane wrażliwe mogą być przez zobowiązanego wykorzystywane 😃.

Jak ma je przetwarzać. Jak ma je wykorzystywać. I oczywiście – jak ma je chronić.

W umowie o zachowanie poufności umieściłem też klauzulę, którą osobiście uważam za bardzo ważną.

To umowną gwarancja dla zobowiązanego, którą mogę sprowadzić do jednej, prostej zasady:

„Jeżeli jeżeli nie jesteś pewien czy coś jest objęte poufnością to zapytaj”

W praktyce spotykałem się z oporami przed podpisywaniem NDKów, gdyż zobowiązani mieli obawy, że naruszą poufność przypadkowo, przez swoją niewiedzę (i oczywiście że  dostaną gigantyczną karę umowną 😉).

Powyższa klauzula zdecydowanie zwiększa zaufanie do wzorca i pomaga „przełamać” opory przed przyjęciem na siebie zobowiązania.

§4 Zabezpieczenie treści poufnych

Umowa przewiduje, że dla zabezpieczenia treści poufnych zobowiązany będzie stosował adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne.

W szczególności w moim wzorze NDA przewidziałem obowiązek dla kontrahenta agencji do zawarcia analogicznych umów z jego podwykonawcami.

No bo cóż z tego, że Twój podwykonawca chroni treści jeżeli nie robi tego…podwykonawca podwykonawcy 😉.

§5 Wykorzystywanie treści poufnych

W tym paragrafie szczegółowo opisałem różne przypadki postępowania z treściami poufnymi.

Co zrobić, gdy obowiązany jest zobowiązany do ujawnienia informacji na podstawie żądania sądu.

Jaki rodzaj informacji nie jest objęty tajemnicą (np: informacje powszechnie dostępne w publicznych rejestrach).

Co strony będą uważać za ujawnienie chronionych przez umowę danych.

I wreszcie – moim zdaniem kluczowy zapis – klauzula która premiuje zobowiązanego za przyznanie się do wpadki z ochroną treści poufnych.

Praktycznie wszystkie umowy „chronią” dane poprzez zastrzeganie co raz to bardziej absurdalnie wygórowanych kar umownych.

To, niestety, działa tylko na papierze.

A jaki jest tego skutek jeżeli już coś złego (najczęściej przez przypadek) już się wydarzy? Winny będzie starał się za wszelką cenę ukryć „wpadkę”, zazwyczaj tylko zwiększając przez to zagrożenie dla chronionych danych. Tymczasem umowa o zachowanie poufności powinna sprawcy przynajmniej dawać alternatywę: przyznać się, pomóc w przywróceniu bezpieczeństwa danych i być może uzyskać od agencji zwolnienie od kary umownej.

§6 Kontrola

W tej części umowy znajdują się instrumenty prawne do skontrolowania zobowiązanego.

Na żądanie agencji np: podwykonawca powinien przedstawić wykaz środków technicznych jakie stosuje do ochrony treści poufnych czy też umowy jakie w tym zakresie zawarł z podwykonawcami.

§7 Obowiązywanie umowy

Umowa o zachowanie poufności obowiązuje przez cały okres współpracy stron, a także przez pewien okres po jej zakończeniu.

Gdy Ty i Twój podwykonawca zakończycie współpracę to umowa precyzyjnie określa w jaki sposób dane wrażliwe mają zostać Ci wydane, skasowane czy też zniszczone.

§8 Kara umowna

Ten paragraf reguluje dwie, kluczowe kwestie:

 • jaka kara finansowa spotka zobowiązanego jeżeli zdecyduje się naruszyć obowiązek poufności,
 • w jaki sposób zobowiązany może uniknąć kary jeżeli nieumyślnie naruszy swoje obowiązki i będzie chciał zapobiec szkodzie albo ją zminimalizować.

To prawny odpowiednik metody „kija i marchewki”.

Żeby naprawdę zadbać o informacje poufne musisz korzystać też z bardziej subtelnych środków niż wpisanie do umowy milionów złotych kary 😉.

§9 Doręczenia

W umowie Twoja agencja i jej podwykonawca jesteście zobowiązani do precyzyjnego wskazania swoich adresów oraz ich aktualizowania.

§10 Dane osobowe

W umowie umieściłem wyczerpującą klauzulę z wszelkimi niezbędnymi pouczeniami wymaganymi przez RODO.

§11 Postanowienia końcowe

Na końcu umowy znajdują się wszelkie te klauzule, które są niezwykle nudne, ale dla nas prawników – absolutnie konieczne.

W komentarzach wyjaśniam Ci m.in.:

 • w jakie tarapaty możesz popaść, gdy umowa nie wybiera jako właściwego polskiego prawa,
 • dlaczego wszelkie zmiany umowy powinny nastąpić tylko na piśmie,
 • po co określa się właściwość umowną sądu, który miałby rozstrzygnąć wynikający z umowy spór.

Co zawiera produkt „umowa o zachowanie poufności”?

Wzorzec umowy zawiera 8 stron i opatrzony jest licznymi komentarzami.

W komentarzach wyjaśniam kluczowe dla Twojej agencji postanowienia umowy.

Znajdziesz w nich również linki do treści opublikowanych na moim blogu, więc możesz samodzielnie zgłębić dane zagadnienie (gdyby komentarz okazał się być niewystarczający).

Umowie towarzyszy pakiet 12 dokumentów takich jak:

 • klauzula do umieszczenia w umowie odrębnej (tej którą chroni NDA)
 • pełnomocnictwo do zawarcia umowy NDA
 • protokół wydania treści poufnych (po zakończeniu umowy)
 • oświadczeniu o rezygnacji lub obniżeniu kary umownej
 • wyrażenie zgody na posługiwanie się podwykonawcami
 • odwołanie zgody na posługiwanie się podwykonawcami
 • potrącenie kary umownej z wynagrodzeniem
 •  zwolnienie z poufności w całości lub w części
 • wzór aneksu do umowy NDA
 • wezwanie do zapłaty kary umownej
 • pismo w sprawie kontroli w czasie obowiązywania umowy odrębnej
 • pismo w sprawie kontrolni po w wygaśnięciu umowy odrębnej

Przykładowe kilka stron umowy możesz pobrać klikając poniżej:

Umowa o zachowaniu poufności

Mam nadzieję, że wyczerpująco przedstawiłem Ci ten produkt.

Jeżeli masz dodatkowe pytania to z przyjemnością na nie odpowiem 😃.

Możesz ze mną skontaktować się poprzez e-maila bartosz@gajekpartnerzy.pl albo kliknąć w poniższy przycisk i wybrać dogodny dla Ciebie dzień i godzinę rozmowy telefonicznej.

Umów rozmowę