Bartosz Gajek

adwokat

Jako adwokat pomagam kreatywnym rozwiązać problemy z jakimi borykają się ich agencje marketingowe. Przeczytasz tutaj jak uniknąć błędów popełnianych w Twojej branży – tych najczęstszych i… tych najbardziej kosztowych. Podpowiem Ci jak umowy mogą chronić efekty Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. Wreszcie poradzę Ci jak porozumieć się z trudnym klientem (TYM który spędza Ci sen z powiek), a gdy wszystko inne zawiedzie – jak skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem...
[Więcej >>>]

Sklep z umowami

Jak założyć agencję reklamową – czy trzeba mieć konto firmowe

Bartosz Gajek11 stycznia 2019Komentarze (1)

konto firmowe agencja reklamowaKonto firmowe, w pewnym uproszczeniu, nie znajduje się w „niezbędniku” każdego świeżo upieczonego przedsiębiorcy.

Ale mamy XXI wiek i bez konta Twoja agencja reklamowa będzie przed klientami wyglądać … dziwnie.

Żeby nie powiedzieć podejrzanie 😅.

I chociażby dlatego powinieneś to konto mieć. Na tym możemy w sumie temat zakończyć. Dziękuję za uwagę.

.

.

.

No dobrze, zagadnienie to jest ciutkę bardziej skomplikowane, chociaż konkluzja na końcu będzie taka sama.

Idźmy za kolejnością.

Konto firmowe i urzędy

Ordynacja podatkowa stanowi, że co do zasady zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą następuje w formie polecenia przelewu. Dodam, że chodzi tutaj o tych szczęśliwców, którzy obowiązani są do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Tymczasem znakomita większość agencji reklamowych to mikroprzedsiębiorcy. To znaczy są to jednoosobowe działalności lub agencje zatrudniające w skali roku mniej niż 10 pracowników i mające obrót poniżej, bagatela, dwóch milionów euro.

Dla takich agencji reklamowych przewidziano wyjątek i mogą oni zapłacić podatek także w gotówce.

Podobnie sprawy się mają z ZUSami.

Agencja reklamowa jako płatnik składek powinna co do zasady regulować te składki w formie bezgotówkowej. To znaczy „w drodze obciążenia rachunku bankowego”, albo zwyczajnie i po ludzku: przelewem.

Jednak analogicznie jak przy podatkach agencje reklamowe będące mikroprzedsiębiorcami mogą liczyć na „ułatwienia”.
Po odstaniu swojego w kolejach możesz również dołączyć do gronach przedsiębiorców opłacających składki w biurach płatniczych lub przekazem pocztowym/pieniężnym.

Jaka jest więc konkluzja?

Jeżeli NAPRAWDĘ tego chcesz to możesz płacić swoje podatki i ZUSy nawet bez konta bankowego.

Państwo, jak dobrze wiesz, chętnie przyjmie każdą daninę 😁.

Konto firmowe i rozliczenia z klientami

Sprawy nieco inaczej mają się w przypadku rozliczeń Twojej agencji reklamowej z jej klientami.

Tutaj nasz ustawodawca wprowadził bardzo prosty mechanizm:

jeżeli drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca (a B2B jest podstawowym typem kontraktu w branży reklamowej) to MUSICIE skorzystać z przelewu na rachunek jeżeli zapłata przekracza 15.000 zł.

Bez znaczenia jest, że transakcja została podzielona na kilka(naście) płatności.

Waluta obca również nie zwalnia z skorzystania z rachunku (przelicza się ją na złote wedle średniego kursu NBP).

Nawet więc jeżeli korzystać z „udogodnień” płacenia gotówką jako mikroprzedsiębiorca to prędzej czy później natrafisz na „ścianę” z napisem „15.000 zł”. Rachunek tutaj jest konieczny.

Konto firmowe vs konto osobiste

Ciekawostką jest to, że przepisy wprost nie określają Twojego obowiązku posiadania osobnego rachunku firmowego.

Przykładowo w omawianym powyżej przypadku transakcji B2B art. 19 prawa przedsiębiorców mówi po prostu, że „płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy”. Prowadząc agencję reklamową w formie jednoosobowej działalności jesteś przedsiębiorcą, a prowadzony dla ciebie rachunek to „rachunek płatniczy przedsiębiorcy”. Przepis nie rozróżnia więc „rachunku osobistego” i „rachunku firmowego” i wystarczy, że konto prowadzone jest na Twoje zlecenie.

Kto więc może zmusić Cię do korzystania z (co do zasady) droższego od osobistego konta firmowego?

Paradoksalnie…banki.

Bank sprawdzi rachunek agencji reklamowej

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają ustawowy obowiązek raportowania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Cóż, aby móc raportować o tych rachunkach najpierw trzeba sprawić żeby przedsiębiorcy faktycznie korzystali z kont firmowych.

I tutaj narzędziem okazują się regulaminy banków.

Dajmy na to mBank (z którego sam korzystam i serdecznie polecam).

Wyciąg z regulaminu rachunku dla  osób fizycznych:

Rachunki nie mogą być wykorzystywane przez Posiadacza Rachunku do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania Rachunku do przeprowadzania rozliczeń z tytułu prowadzonej przez Posiadacza Rachunku działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że mBank może zakończyć z Tobą współpracę jeżeli będziesz wykorzystywać swoje konto osobiste do rozliczania spraw swojej agencji reklamowej.

Może, ale nie musi. Pozostawię Cię z pytaniem jak często banki korzystają z tej furtki żeby pożegnać się z klientem.

Coś mi podpowiada, że nie jest to nagminne 🙄.


*****

Zobacz także:

Podziękowania dla:

  • Photo by Alistair MacRobert on Unsplash

Najważniejsze akty:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 607 610 718e-mail: bartosz@gajekpartnerzy.pl

sklep ze wzorami umów

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Antoniusz 18 czerwca, 2019 o 20:19

A co z rachunkiem VAT? Nie jest przypadkiem tak, że każdy rachunek „firmowy” posiada konto VAT dla płatności podzielonych i prowadzenie działalności gospodarczej nie może się dziś odbyć bez posiadania takiego rachunku (a nie jest on tworzony dla rachunków „osobistych”)?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAJEK PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartosz@gajekpartnerzy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: